Ny bok

Et åpnere terapirom

Nyttig bok om utrednings- og behandlingssamtaler til personer med kognitiv funksjonshemming.

Faksimile av bokforside med tittel og undertittel
Denne boken handler om utredning av psykisk lidelse og samtalebehandling til pasienter med utviklingshemming. Boken forener kunnskap om symptomforståelse, personlig kommunikasjons-stil hos pasientene og hvilke typer tilrettelegging som kan være hensiktsmessig i utrednings- og behandlingssamtaler. 

Sentrale temaer er hvordan man kan tilpasse samtaler til pasientenes kognitive kapasitet og profil og hvordan samtaler og ikke minst arbeid mellom timene kan gjennomføres med hjelp av en støtteperson. I boken trer et åpent, inkluderende og trygt terapirom frem. Målet med boken er å bidra til tryggere terapeuter og bedre behandling for pasientene.

Portrettfoto av Trine Lise Bakken

Trine Lise Bakken er forfatter av boken.

Forfatter av boken, Trine Lise Bakken, er PhD, cand. san./klinisk sykepleiespesialist. Hun er fag- og forskningsleder ved Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse ved Oslo universitetssykehus samt førsteamanuensis ved OsloMet. Hun har utgitt en rekke bøker om utviklingshemming og psykisk helse.


Mer om boka hos Fagbokforlaget​


​Tilbake til NKUPs forside

Sist oppdatert 28.07.2022