Seneffekter

Heldigvis lever stadig flere lenge etter en kreftbehandling, men prisen for forlenget overlevelse kan være plagsomme seneffekter. Kreftoverlevere kan i varierende grad få seneffekter, noen alvorlige og livstruende, som sekundær kreft og hjerte- og karsykdommer. Andre seneffekter, som fatigue, kognitive problemer, nevropati, seksuelle problemer, angst og søvnvansker, kan redusere både livskvaliteten og arbeidskapasiteten.
I denne artikkelen kan du lese litt generelt om seneffekter: Seneffekter etter kreftbehandling


En sunn livsstil, med fysisk aktivitet, et sunt kosthold og fravær av røyking anbefales ikke bare til befolkningen generelt, men også til kreftoverlevere.
Her kan du lese om tilpasset rehabilitering for kreftoverlevere: Tilpasset rehabilitering for kreftoverlevere




Sist oppdatert 05.12.2022