Pågående studier og prosjekt

Tilbake til hovedsiden

Kvalitetsstudie som ser på metoder og rutiner for optimalisering av resultater på dyrkningsprøver

Antimikrobiell resistens (AMR) ble i 2016 et tematisk forskningsområde ved OUS. NKSOI/Olafiaklinikken deltar i prosjektet TTA under temaet «Novel barriers to horizontal gene transfer and evolution of resistance» hvor forskning omkring gonore inngår.

En nasjonal multisenterstudie med «base» i Olafiaklinikken og som inkluderer personer som starter med PrEP og deretter jevnlig følges opp i forhold til  seksuell atferd, soi og livskvalitet.


Sist oppdatert 10.01.2023