Nasjonal kompetansetjeneste for sarkom

Doktorgradsarbeid og forskning om sarkom - videoopptak

Ikke alle doktorgradsdisputaser og prøveforelesninger blir tatt opp og publisert. Her er et utvalg fra noen nylig avlagte doktorgrader.

​Hvis du leter etter mer generell informasjon om andre doktorgradsarbeider knyttet til sarkom, finnes de på en oversiktsside her​.

Videoopptak

Chondrosarcoma in Norway 1990-2013; Risk stratification without histologi, av Joachim Thorkildsen, disputert: 12.11.2021​

​"Discuss diagnosis, imaging and treatment of pelvic bone tumours"​, av Joachim Thorkildsen, 12. november 2021 kl. 09:30 i Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello:​​

 


 


​"Chondrosarcoma in Norway 1990-2013; Risk stratification without histology​"​, av Joachim Thorkildsen, 12. november 2021 kl. 12:15 i Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello:​​​

 

​​​

 

​​

 
 (flere opptak av andre doktorgrader kan komme, siden)


Sist oppdatert 09.03.2022