Kontaktinformasjon

Helene Helgeland - Leder - Barne og ungdomspsykiater, Phd.  helene.helgeland@ous-hf.no

Telefon: 230 74 940

Sist oppdatert 05.01.2023