Hvorfor får vi smerter? Og hva kan vi gjøre med det?

Avdeling for smertebehandling behandler noen av de mest kompliserte smertepasientene i landet. Hør professor Audun Stubhaug fortelle i Revmapodden om hvorfor vi får smerte og om hvordan den kan behandles!

Elin B. Øvrebø
Publisert 26.02.2019
Sist oppdatert 12.02.2021

Opp mot 30 prosent av befolkningen i Norge sliter med langvarige smerter. Illustrasjonsbilde fra Most Photos

Opp mot 30 prosent av befolkningen i Norge sliter med langvarige smerter. Illustrasjonsbilde fra Most Photos

Visste du at 30 prosent av befolkningen i Norge sliter med langvarige smerter? Smertene påvirker ofte dagliglivet og kan også føre til redusert livskvalitet. De vanligste er smerter av uklar opprinnelse (ofte kalt sammensatte lidelser), vevsskader og nerveskader. Målet med smertebehandling er å forbedre pasientens funksjon og livskvalitet, og å lindre smerten.

Langvarige smerter er ofte kompliserte å behandle. Det krever at vi som er helsepersonell jobber sammen og behandler pasienten som et helt menneske - ikke bare som en diagnose. Vi må rett og slett jobbe på tvers av profesjoner og tenke helhet.

Her kan du høre hele intervjuet med professor Audun Stubhaug

Oslo universitetssykehus har Norges største smertepoliklinikk og driver med tverrfaglig utredning og behandling av pasienter med langvarige smertetilstander. Hos oss jobber leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og psykologer side om side.

Denne tverrfaglige kompetansen jobber vi også med å spre videre til annet helsepersonell og pårørende gjennom arbeidet vårt i Regional kompetansetjeneste for smerte (ReKS) og Nasjonal Kompetansetjeneste for Nevropatisk Smerte (NaKoNev).