Plan for kompetansespredning

Nasjonal kompetansetjeneste for medfødte stoffskiftesykdommer har etablert en plan for kompetansespredning som vi følger i 2022. Kompetansespredningsplanen for 2022 har som hovedmål å videreføre oppbyggingen av faglige nettverk av lokale barneleger og voksennevrologer i alle fire helseregioner, både ved nettbasert kompetansespredning og halvårlige dagsmøter, slik at disse kan videreføre tjenestens oppgaver regionalt.

​En sentral oppgave er å formidle kompetanse om diagnostikk, behandling og oppfølging av medfødte stoffskiftesykdommer (metabolske sykdommer) til helsepersonell, pasienter, pårørende og befolkningen generelt. Tilbudet skal være likt tilgjengelig i alle helseregioner.

Kompetansetjenesten skal:

  • bygge opp og spre kompetanse nasjonalt innenfor sitt spesifiserte fagområde
  • bidra aktivt med veiledning og rådgivning innenfor fagområde til spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten, pasienter/pårørende, barnehage/skole/ansvarsgruppe og andre i pasientens nettverk
  • arrangere kurs og undervisning
  • bidra med implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis
  • delta i forskning og etablering/oppbygging og deltakelse i nasjonale og internasjonale forskningsnettverk
  • overvåke og formidle behandlingsresultater

For utfyllende informasjon om planlagt og gjennomført arbeid se Virksomhetsplan 2023 (PDF)

Tidligere virksomhetsplaner:
Virksomhetsplan 2022 (PDF)

 

Sist oppdatert 07.02.2023