Kurs, seminarer og kongresser

Her legges informasjon om relevante kurs, seminarer og kongresser om medfødte metabolske sykdommer.

Arrangement​​er 2023

 • ​​Mitokondrie-kasus-disku​​​sjonswebinar: 2. mars 2023 klokken 12.30 – 15.00.
 • Nasjonalt arbeidsgruppemøte om medfødte metabolske sykdommer: fredag 5. mai 2023, kl. 09.00-15.30. Oppmøte: Rikshospitalet, OUS. Digitalt: Norsk Helsenett

Gjennomførte arrangementer i 2022​​​

 • Mitokondrie-kasus-diskusjonswebinar: torsdag 27. januar 2022 kl. 13.00–15.00.
 • Mitokondriesykdommer (0–18 år) - Frambu, fagkurs: 30. mars 2022.
 • Kurs i mitokondriesykdommer: 4.–5.mai 2022 (1,5 dag). 
 • Nasjonalt arbeidsgruppemøte: fredag 6. mai 2022, kl. 09.30–16.00. 
 • ​Mitokondrie-kasus-diskusjonswebinar: torsdag 20. oktober 2022 kl. 12.30–15.00
 • Nasjonalt arbeidsgruppemøte: 4. november 2022. kl. 09.00–15.45: Tema: metabolske nyresykdommer.

Gjennomførte arrangementer i 2021

 • ​Mitokondrie-kasus-diskusjonswebinarer avholdt 25. mars 2021 og 17. juni 2021.
 • Metabolske halvdagswebinarer:​
  • 7/5-2021: Metabolske leversykdommer hos nyfødte
  • 29/10-21: Ny diagnostikk, nye screeningsykdommer og behandling( genterapi) 

Internasjonale kurs

Oversikt over eventer ved SSIEM (Society for the study of inborn errors of metabolism)
Sist oppdatert 23.02.2023