Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker

Spisevansker hos barn - selektive spisevansker

her vil vi samle informasjon om selektiv spiseforstyrrelse. Dette kalles også "unnvikende restriktiv spiseforstyrrelse". på engelsk heter det "avoidant restrictive food intake disorder", forkortet ARFID.

Selektive spisevansker er en type spiseforstyrrelse som innebærer at du har et begrenset kostholdsrepertoar, fordi du bevisst unngår bestemte typer matvarer.

Artikkel om selektive spisevansker (Helle Schiørbeck, 2017)​ (PDF)
Tilbake til førstesiden til Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker

Sist oppdatert 10.03.2022