Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker

Presentasjoner og E-læringskurs

Her finner du noen presentasjoner og e-læringskurs om ulike temaer innen fagområdet barn og spisevansker. Hovedmålgruppen for presentasjonen er helsepersonell og andre fagpersoner som jobber med barn.

Et nærbilde av en lilla blomst
Foto: Privat (K.Birketvedt)

Barn og spisevansker- videoer og filmer
et utvalg videopresentsjoner holdt av kompetansetjenesten og andre fagpersoner


Identifisering, Klassifisering og kategorisering av spisevansker hos barn - et E-læringskurs
E-læringskurs for leger i spesialisering (barneleger). Kurset er også egnet for annet helsepersonell. 

Tilbake til førstesiden til Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker

Sist oppdatert 15.07.2022