Spise- og ernæringsteamet på Rikshospitalet/Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker

Medarbeidere

De som jobber i Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker har ulik faglig bakgrunn. Tverrfaglig samarbeid står sentralt.

Kompetansetjenesten er nært knyttet til klinisk virksomhet i Spise og er ernæringsteamet på Rikshospitalet. 

Vi minner om at du ikke må sende sensitiv informasjon som helseopplysninger og fødsels- og personnummer på e-post.

Portrett av Nafis Iqbal, overlege og leder av kompetansetjenesten.

Nafis Iqbal, overlege og leder av kompetansetjenesten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-post: b27694@ous-hf.no

 

 

 

Portrett av Mia Unhjem, sykepleier, pasientkoordinator og teamkoordinator.

Mia Unhjem, sykepleier, pasientkoordinator og teamkoordinator.

 

 

 

 

 

 

 

Telefon: 23 07 16 61.
E-post: mia.unhjem@ous-hf.no

 

 

 

 

Portrett av Helle Schiørbeck, psykologspesialist.

Helle Schiørbeck, psykologspesialist.

 

 

 

 

 

 

Telefon: 23 07 02 23.
E-post: helle.schiorbeck@ous-hf.no

 

 

 

 

Portrett av Malin Sinding, logoped.

Malin Sinding, logoped.

 

 

 

 

 

 

Telefon: 23 07 01 88.

E-post: malin.sinding@ous-hf.no

 

 

 

 

Portrett av Nina Løvhøiden, klinisk ernæringsfysiolog.

Nina Løvhøiden, klinisk ernæringsfysiolog.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telefon: 23 07 01 86.
E-post: nina.lovhoiden@ous-hf.no

 

 

 

 

 

Portrett av Elna Thurmann-Nielsen, spesialpedagog.

Elna Thurmann-Nielsen, spesialpedagog.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telefon: 23 07 02 13.
E-post: elna.thurmann-nielsen@ous-hf.no

 
 
 
 
 

 

Vi minner om at du ikke må sende sensitiv informasjon som helseopplysninger og fødsels- og personnummer på e-post.

Tilbake til første siden til Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker​

Sist oppdatert 19.06.2023