Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker

Kurs og arrangementer

Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker arrangerer regelmessig kurs og konferanser. Vi søker også å formidle informasjon om arrangementer som holdes av andre, både nasjonalt og internasjonalt innen områdene  Barn-Ernæring-Måltider-Spiseutvikling-Spisevansker. Informasjonen her er primært om kurs og konferanser for fagpersoner.

En jente som smiler til kameraet
Foto: Oslo Universitetssykehus, bildearkiv

​​​​​​​​​​​Kompetansetjenesten arrangerer årlige Basiskurs - grunnkurs om barn og spising. Nasjonal landskonferanse holdes annethvert år, vekselvis med nordiske konferanser. ​


9.-10. oktober i Stockholm.

Foreløpig program inneholder noen sesjoner om spiseutfordringer.

Les mer om konferansen her​

​10.-13. oktober i London.​​

The Sequential Oral Sensory (S.O.S) Approach to Feeding is a trans-disciplinary program for assessing and treating children with feeding difficulties and weight/growth problems from birth to 18 years. It integrates posture, sensory, motor, behavioral/learning, medical, and nutritional factors to comprehensively evaluate and manage children with feeding/growth problems.

Les mer om konferansen her​

​​

Landskonferanse om barn med spise- og ernæringsvansker 9. desember 2022

Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker arrangerte landskonferanse med over 100 fagpersoner påmeldte fra hele landet. Mange faggrupper var representert, bl.a. kliniske ernæringsfysiologer, psykologer, leger, logopeder, sykepleiere og pedagoger. Brukerforeninger, representert ved Knappenforeningen og Prematurforeningen, samt stomisykepleier Astrid Austerheim hadde stand. Konferansen var delt opp i to hoveddeler. Første del hadde fokus på barn med gastrostomi der spesiallogoped Ellen Bachman presenterte sin forskning rundt ernæring gjennom gastrostomi, med hovedvekt på foreldres og barns opplevelser og erfaringer. Margrethe og datter Jenny fortalte fra sin tid med spisevansker etter kompleks nyfødtperiode og gastrostomi. Klinisk ernæringsfysiolog Nina Løvhøiden la fram brosjyren om hjemmelaget sondemat.

IMG_7621.jpg
IMG_7617.jpg
 

Konferansens andre del fortsatte det tidligere påbegynte arbeidet med å etablere regionale nettverk for ivaretakelse av kompetanseområdet, spise- og ernæringsvansker hos barn i et tverrfaglig perspektiv. Logoped Torunn Sundgot og spesialfysioterapeut Benedicte Schleis hadde innlegg om hvordan de har organisert samarbeidet innenfor deres helseregioner, Vest og Nord. Det var parallelle hybride møter for hver helseregion over teams med diskusjon og besvarelse av spørsmål på Menti.com (se vedlegg). Til slutt var det felles oppsummering fra de forskjellige regionene. Hovedkonklusjonene fra de regionale møtene var:

  1. Samtlige regioner ser behov for etablering av fagnettverk som både ivaretar fagutvikling og pasientrettet aktivitet.
  2. Det ble forslått å arrangere egne gruppesamlinger/nettverk for faggrupper i spise- og ernæringsteam.
  3. Det er fortsatt behov for en nasjonal tjeneste som ivaretar kurs, konferanser, forskningssamarbeid og fagutvikling.

IMG_7652.jpg
IMG_7633.jpg
 

Vi takker alle som kom og for stort og positivt engasjement. Det var godt å møtes igjen. Vi ser frem til kommende regionale treff vår/sommer 2023!

 ​

IMG_7666.jpg

Med vennlig hilsen oss i

Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker

Den niend​e nordiske konferansen om spisevansker hos barn vil skje i Oslo 22-23 mai 2023. For mer informasjon og påmelding, se: www.nordicconference.no

​​​​​​​​

​​​​​​​​​​Tilbake til førstesiden til Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker​ 

Sist oppdatert 19.06.2023