Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker

Kliniske verktøy

Kompetansetjenesten utvikler, oversetter og formidler kliniske verktøy som fagpersoner kan gjøre seg nytte av i arbeidet. Gode kliniske verktøy kan være viktige hjelpemidler for å identifisere, utrede og følge opp barna på en god måte. Her presenteres eksempler på slike verktøy.

​EDACS - Dette skjemaet er i utgangspunktet utviklet for å identifisere og klassifisere spisevansker hos barn med cerebral parese, men kan også være relevant for andre diagnosegrupper.
EDACS (Eating and Drinking Ability Classification system)

IDDSI - En internasjonal standard for konsistenstilpasset mat. Ved hjelp av dette verktøyet kan konsistenstilpasset mat deles inn i forskjellige konsistensnivå ettersom hvor findelt maten er. Ved hjelp av IDDSI kan fagpersoner beskrive hvilke konsistenstyper som er trygge, og som kan anbefales ut fra pasientens funksjonsnivå.
IDDSI - (International Dysphagia Diet Standardisation Initiative) 

Montreal Children's Hospital Feeding Scale (MCH-FS) er et kartleggingsskjema beregnet på barnets foreldre. Skjemaet kan tas i bruk av fagpersoner med kompetanse på barns spiseutvikling.
Skjemat foreligger i godkjent, norsk oversettelse (Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker). Ved bruk i forskning ber vi om at kompetansetjenesten blir orientert.
MCH-FS - for kartlegging av foreldres bekymring for barns spisefunksjon

Måltidsobservasjoner er en viktig del av utredning og oppfølging av barn med spisevansker. Kompetansetjenesten anser observasjonene som viktige for kartlegging av de mange faktorene som kan påvirke barnets spisefunksjon og måltider.
Om måltidsobservasjoner - et verktøy for fagpersoner

Tilfredshet- Skjema for kartegging av tilfredshet etter behandling ved Spise- og ernæringsteamet, OUS-Rikshospitalet.
Skjemaet kan benyttes for å evaluere behandlingstilbud ved tverrfaglige spiseteam.
Behandlingstilbud i tverrfaglig spiseteam - evaluering av tilfredshet

Tilbake til førstesiden til Nasjonal kompetansetjense for habilietring av barn med spise- og ernæringsvansker​ 

Sist oppdatert 09.03.2022