Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker

Faglitteratur

Spise- og ernæringsvansker hos barn er et bredt fagområde. Det er mange ulike faktorer som påvirker spisefunksjon, ernæring og måltider hos barn. Her finner du et utvalg relevante bøker og publikasjoner.

En bokhylle med mange bøker
Foto: privat (K. Birketvedt)
Sist oppdatert 07.12.2022