Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker

Brosjyrer og faktaark

Her er en samling av brosjyrer, faktark og filmer om ulike temaer innen fagområdet barn og spisevansker. Informasjonen er aktuell både for fagpersoner, foreldre/pårørende og andre med interesse for fagfeltet.

Grafisk brukergrensesnitt
Sist oppdatert 26.01.2024