ill

Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering

Kontakt oss

Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering bistår alle deler av helsevesenet og tannhelsetjenesten med kvalitetssikring og dekontaminering av medisinsk utstyr.
Dekontaminering innebærer rengjøring, desinfeksjon og eventuelt sterilisering av medisinsk gjenbruksutstyr. Korrekt dekontaminering er en grunnleggende forutsetning for at medisinsk gjenbruksutstyr skal kunne anvendes på en sikker måte. Riktig behandling av utstyret har som hensikt både å forebygge infeksjoner og ivareta utstyrets funksjon. Avanserte behandlingsmetoder fører til utviklingen av nytt medisinsk utstyr, samtidig øker kunnskapen om motstandsdyktige smittestoffer. Dette fører til stadig økte krav til kvaliteten på dekontamineringen og kompetansen hos helsepersonell.

2. Faglig anbefalinger

3. Dekontaminering i praksis

4. Ofte stilte spørsmål og svar

5. Kurs og konferanser

6. Andre nyttige kilder for dekontaminering

 

Aluminiums container som støver

Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering (NKD) er kontaktet av flere sykehus som opplever problemer med aluminiums container for kirurgisk utstyr og instrumenter som etterlater seg støv etter vask i kabinett- og vognvaskemaskin eller vaskedekontaminatorer. Det blir liggende et hvitaktig pulver i containerne eller lokket.
Mer informasjon om Aluminiums container som støver
Aluminiums container

 

Sist oppdatert 27.07.2023