CFS/ME-nettverk

Fagne​​ttverk 

Nasjonalt fagnettv​​erk for langvarig utmattelse av ukjent årsak

Om Nasjonalt fagnettverk for langvarig utmattelse av ukjent årsak (PDF).

Fagnettverk for​ ergoterapeuter

Fagnettverket for ergoterapeuter ble dannet i mai 2014 etter et initiativ fra ergoterapeut Irma Pinxsterhuis som hadde jobbet med CFS/ME pasienter i mange år. Hun så at det var et behov for et faglig nettverk da mange ergoterapeuter erfarte at tradisjonell oppfølging og opptrening ikke førte til økt livskvalitet eller mestring ved CFS/ME.

Fagdage​r 2019.

Fagnettverk for barne​​leger

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME har, i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for pasienter med sammensatte lidelser ved St. Olav og Nasjonal kompetansetjeneste for psykosomatikk og sammensatte lidelser hos barn ved OUS, tatt initiativet til​ å etablere et nettverk for barneleger og ansatte i barne- og ungdomspsykiatrien som er tilknyttet barneavdelinger. Det første møtet ble holdt i januar 2016.

Fagnettverk for fysioterap​euter

Den 23. oktober 2017 hadde fagnetttverket en temadag på Rikshospitalet om fysioterapi ved CFS/ME.

Mange opplever at vanlig fysioterapibehandling ikke gir resultater ved CFS/ME, og det kreves ofte en litt annen tilnærming enn fysioterapeuter er vant med. Diagnosen og behandlingen er omstridt, og det er mange sterke meninger om både årsaksforhold og behandling. Vi vil på denne dagen presentere forskjellige ressurspersoners tilnærming, og deltakerne vil bli tryggere i hvordan man kan møte disse pasientene på en god måte.
Det vil bli foredrag fra en rekke ressurspersoner som jobber spesialisert med CFS/ME, både fysioterapeuter, psykomotoriske fysioterapeuter og psykologer. I tillegg vil relevant forskning bli presentert.
 
​Kurset var et samarbeid mellom Norsk fysioterapeutforbund og Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME.​

​​CFS/ME fagdager fo​r ergoterapeuter

CFS/ME fagnettverk for ergoterapeuter inviterte til to spennende fagdager,
6.–7. mars 2017.

Fagnettverk om rehabilitering ved CFS/ME

Kompetansetjenesten har flere ganger holdt nettverkskonferanser for fagpersoner ved Rehabiliteringsinstitusjoner. Det ble også opprettet en arbeidsgruppe hvor hensikten var å se nærmere på evaluering av rehabiliteringstilbud og vurdere muligheten for felles evalueringsverktøy også med tanke på forskning.

Sist oppdatert 15.01.2024