Kontaktpersoner

Tverrfaglig team og kontaktpersoner innen barnerevmatologi i Helse Midt-Norge

​Helse Midt-Norge: St. Olavs hospital

Revmateamet på Barne- og ungdomsklinikken har ansvar for alle barn med revmatiske sykdommer i Helse Midt-Norge. Det innebærer ansvar for diagnostikk, utredning og oppfølging, det siste i tett samarbeid med lokalsykehus og primærhelsetjenesten i regionen.

I tillegg til leger med spesialkompetanse på barnerevmatologi, består teamet av kontaktsykepleier, barnefysioterapeut, ergoterapeut og sosionom.

Vi har også tett kontakt med øyeleger, radiologer, ortopeder, barne- og ungdomspsykiater/psykolog, Kompetansesenteret Tannhelse Midt, kjevekirurger og øvrige spesialtilbud ved St. Olavs hospital.

Teamet møtes ukentlig og drøfter enkeltpasienter og behandlingsrutiner.

Vi driver også omfattende forskningsprosjekter.

Leger: Marite Rygg, professor og barnelege med ansvar for  
                                   barnerevmatologi 
            Gry Børmark Hoftun, overlege og førsteamanuensis 
            Anette Lundestad, LIS-lege og PhD-stipendiat

Kontaktsykepleier: Ragnhild Sele, 
                                  tlf. 72 57 40 77, mandag - torsdag

Fysioterapeut: Siril Osland

Ergoterapeut: Maja Svinsås Buan

Kontaktadresse: Barne- og ungdomsklinikken,
                              St. Olavs hospital
                              Postboks 3250 Torgarden,
                              7006 Trondheim

Tlf. sentralbord: 72 57 30 00
   

Sist oppdatert 31.01.2022