Kontaktepersoner

Tverrfaglig team og kontaktpersoner i Helse Vest

​Helse Vest: Haukeland universitetssykehus

I Helse Vest ble det i 2019 opprettete «Regionalt nettverk for revmatologi».  Nettverket er tverrfaglig innen revmatologi og har også to undergrupper; revmakirurgi og barnerevmatologi. Barnerevmatologi ledes av klinikkoverlege Karin Tylleskär Barne- og ungdomsklinikken (BUK), Haukeland universitetssykehus. Medlemmene i nettverket for barn og unge fra de ulike sykehusene i Helse Vest er; pediater PhD Bjørn Barstad Barne- og ungdomsklinikken Helse Stavanger, pediater Grete Vigemyr Barneavdelingen Helse Fonna, pediater Annette Schäfer Barneavdelingen Helse Førde og revmatolog Hilde Stray Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR).

I Helse Bergen har Barne- og ungdomsklinikken (BUK) ansvar for utredning av revmatisk sykdom hos barn og ungdom under 16 år. Ungdommer fra og med 16 år utredes ved Revmatologisk avdeling. I løpet av de nærmeste årene vil BUK overta ansvaret for ungdommer opp til og med 17 år.  Barn < 16 år utredes ved Seksjon for nefrologi og revmatologi, BUK.
BUK har sengepost, dagenhet og poliklinikk. Alle fagområder innen pediatri har høy kompetanse på BUK. Vi har nært samarbeid med barneradiologisk avdeling som er lokalisert i samme bygning som BUK.  I tillegg samarbeides det behovsbasert tett med barne- og ungdomspsykiatrisk konsultasjonsteam, barneortopeder, sosionomer, ergoterapeuter, øyeleger og revmatologer.

Pasientene følges også etter behov ved TKV- tannhelsetjenesten i Hordaland ved pedodontist. Vi har månedlige møter med kjevekirurg Annika Rosén og Nasjonal behandlingstjeneste.

Enheten deltar i nasjonale forskningsprosjekter.

Leger: Karin Tylleskär, klinikkoverlege/barnelege, fagansvarlig 
                                        for barnerevmatologi
             Eivind Sirnes, overlege, barnelege PhD
             Maria Jonsson, revmatolog PhD
             Damien Brackman, overlege, barnelege PhD 
             Camilla Tøndel, overlege, barnelege PhD

Sykepleiere: Susanne Eidset, Marta Flagtvedt

Fysioterapeuter: Jorun Hestad, Åse Roaldsnes

Tlf. sentralbord: 55975000

Sist oppdatert 31.01.2022