Informasjon

Tilrettelegging av hverdagen

Fysisk aktivitet

Om fysisk aktivitet


For NAKBUR ved spesialfysioterapeut, 2020.

"Vondt i kroppen ingen hindring"

Artikkel på nettsiden til Barne- og ungdomsrevmatikergruppen (BURG) i Norsk Revmatikerforbund, 2019.

Brosjyrer og annet informasjonsmateriell

Utarbeidet av NAKBUR

Rettigheter

Hos Funksjonshemmedes Fellesforbund, kan du ta kontakt med 
Rettighetssenteret

Dette er en rådgivnings- og kompetansetjeneste for personer med funksjonshemming og kronisk sykdom.

Tilrettelegging i barnehage og skole

Artikler på pasientorganisasjonen BURGs nettside, 2018

"Ha det bra på skolen og i barnehagen"

"Rett til tilrettelegging på skolen"

Sist oppdatert 08.02.2022