Faglige anbefalinger

Ivaretakelse av barn og unge med revmatologisk sykdom i primærhelsetjenesten

​FASTLEGEN

MTX-skrivetOppfølging av barn og unge med barneleddgikt under behandling med lavdose metotreksat og/eller biologiske medikamenter, 2020

VaksinasjonInformasjon til både helsepersonell og pasient/pårørende, 2020

Faglige anbefalinger ved uveitt ved barneleddgikt, JIA, 2020

Anbefalinger vedr. fysisk aktivitetUtarbeidet av spesialfysioterapeut ved OUS i 2020

Brosjyrer til pasienter, pårørende, barnehage, skole og fagpersoner

Behandlingsreiser utlandPasientorganisasjonen BURG

HELSESYKEPLEIERE

Vaksinasjon

Informasjon til både helsepersonell og pasient/pårørende, 2020

Anbefalinger vedr. fysisk aktivitet Utarbeidet av spesialfysioterapeut ved OUS, 2020Brosjyrer til pasienter, pårørende, barnehage, skole og fagpersoner

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTER

Anbefalinger vedr. fysisk aktivitet  Faglige anbefalinger for fysio- og ergoterapeuter KartleggingsverktøyBrosjyrer til pasienter, pårørende, barnehage, skole og fagpersoner

Sist oppdatert 02.02.2021