Nyhetsbrev

Nyhetsbrev fra Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi

Nyhetsbrev fra NAKBUR sendes ut til NAKBUR`s nasjonale referansegruppe, våre kontaktpersoner ved alle barneavdelinger og revmatologiske avdelinger, andre samarbeidspartnere og alle som ønsker det. Det utgis vanligvis ca. 3 ganger i året. Ønsker du nyhetsbrev, men får det ikke, send mail til;  helsan@ous-hf.no .

Sist oppdatert 05.06.2023