Faglige anbefalinger

Koronavaksinasjon til barn og unge med revmatisk sykdom

Anbefalinger om koronavaksinasjon.

 • Alle barn og unge fra fylte 5 til 18 år tilbys koronavaksinering. Se FHI sine anbefalinger for vaksinasjon av barn og ungdom
 • Immunitet gjennom infeksjon, med eller uten én dose vaksine, kan også gi beskyttelse mot alvorlig sykdom hos barn og unge
 • I tillegg til vaksinering av barn med revmatisk sykdom, kan vaksine til barn som har nær kontakt med personer i risikosonen vurderes
 • Grunnvaksinering innebærer 2-3 doser koronavaksine avhengig av alder og risikofaktorer (se under). Oppfriskingsdoser kan gis minst 4 måneder etter fullført grunnvaksinering eller gjennomgått koronainfeksjon
 • For høsten 2023 anbefales oppfriskingsdose til ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom (se under), og barn 5-11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege mener det er viktig

Ungdom 16–18 år

 • Bør grunnvaksineres med 2 doser koronavaksine
 • Ungdom med alvorlig svekket immunforsvar (se under) bør grunnvaksineres med 3 doser koronavaksine
 • Ungdom med alvorlig svekket immunforsvar bør få en oppfriskingsdose dersom det har gått minst 4 måneder fra forrige dose eller gjennomgått koronainfeksjon
 • Øvrig ungdom kan ta en oppfriskingsdose hvis de ønsker og det har gått minst 4 måneder fra forrige dose eller gjennomgått koronainfeksjon

Barn og ungdom 12–​15 år

 • Kan grunnvaksineres med 1-2 doser hvis de og foresatte ønsker det
 • Barn og ungdom med alvorlig grunnsykdom (se under) bør grunnvaksineres med 2 doser
 • Barn og ungdom med alvorlig svekket immunforsvar (se under) bør grunnvaksineres med 3 doser
 • Barn og ungdom 12-15 år med alvorlig svekket immunforsvar bør få en oppfriskingsdose dersom det har gått minst 4 måneder fra forrige dose eller gjennomgått koronainfeksjon

Barn fra fylte 5–​11 år 

 • Kan grunnvaksineres med 1-2 doser hvis de og foresatte ønsker. Vaksinering med 2 doser er mest aktuelt for blant annet barn med kroniske sykdommer.
 • Barn med alvorlig grunnsykdom (se under) bør grunnvaksineres med 2 doser
 • Barn med alvorlig svekket immunforsvar (se under) bør grunnvaksineres med 3 doser
 • Barn med alvorlig svekket immunforsvar bør få en oppfriskningsdose dersom barnets lege anbefaler det og dersom det har gått minst 4 måneder fra forrige dose eller gjennomgått koronainfeksjon 
 • Obs: egne barnedoser 10 ug/dose

Barn fra 5 måneder​ til 4 år

 • ​Barn med alvorlig grunnsykdom kan grunnvaksineres med 3 doser etter individuell vurdering av behandlende lege. De første dosene gis med tre ukers mellomrom fulgt av en tredje dose minst 8 uker etter andre dose. Se legemiddelverket for detaljer

Definisjon av alvorlig revmatisk grunnsykdom

 • Kronisk revmatisk sykdom som krever behandling med immundempende medikamenter utover NSAIDs.

Definisjon av alvorlig svekket immunforsvar

 • Kraftig immunsuppresjon:
  • høye doser kortikosteroider (spesielt hvis prednisolon ≥0,5 mg/kg eller ≥10 mg/dag i ≥2 uker)
  • biologisk behandling
  • cyclofosfamid eller rituksimab
 • Artrittsykdommer: Nyoppstartet behandling og/eller fortsatt betydelig aktiv sykdom
 • Bindevevssykdom, vaskulitt eller autoinflammatorisk sykdom

Tidspunkt for vak​sinering

 • For pasienter som bruker immundempende medisiner som doseres ukentlig eller sjeldnere, er det ideelt å gi vaksinen når det nærmer seg tid for neste dose. Det er imidlertid ikke grunnlag for å utsette vaksinasjon om tidspunktet ikke kan planlegges individuelt.
 • For å unngå nedsatt vaksinerespons hos pasienter som bruker rituksimab, er det beste tidspunktet å gi vaksinen når det nærmer seg neste dose. Første vaksinedose bør ikke utsettes unødvendig til tross for rituksimabbehandling. Å utsette rituksimab-administreringen for å sikre best mulig vaksinerespons kan vurderes individuelt av behandlende lege
 • Koronavaksine kan settes samtidig som influensavaksine 

Influensavaksine

 • Det vil være hensiktsmessig å vurdere behov for influensavaksine samtidig som man informerer om korona vaksinasjon
 • Vi minner om at barn med risikofaktorer for alvorlig forløp ved influensa anbefales influensavaksinasjon
 • Dette inkluderer barn med immunsvikt som følge av sykdom eller behandling, og spesielt barn som har to eller flere risikofaktorer (se FHI sin vaksinasjonsveileder for influensavaksine til barn i risikogruppen)
 • Til barn under 9 år anbefales 2 doser med 1 måneds intervall dersom de ikke er vaksinert tidligere. Barn som er vaksinert før, klarer seg med 1 dose, men en bør vurdere 2 doser til barn med alvorlig svekket immunforsvar
Sist oppdatert 08.09.2023