Faglige anbefalinger

Fysisk aktivitet for barn og unge med revmatologiske sykdommer

Det har skjedd et paradigmeskifte når det gjelder synet på fysisk aktivitet for barn og unge med revmatologisk sykdom. Tidligere var det anbefalt å ta det med ro og hvile. En var redd for at fysisk aktivitet eller trening skulle gjøre at sykdommen ble forverret eller blusset opp. Ved de fleste revmatologiske sykdommer anbefales nå fysisk aktivitet og regelmessig trening.

Hva sier forskningen om fysisk aktivitet og fysisk form hos barn og unge med revmatologisk sykdom?

fysisk aktivitet

Foto: Shutterstock, OUS' bildebase

Se anbefalingene

Sist oppdatert 02.12.2021