Faglige anbefalinger

Behandlingsplaner ved Barneleddgikt (JIA) (2019)

Behandlingsplanene er ment som anbefalinger. De er utarbeidet for NAKBUR av prof. dr. med. Berit Flatø, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, i samarbeid med NAKBURS nasjonale faglige referansegruppe. Flere av anbefalingene er basert på Childhood Arthritis and Rheumatology Research, CARRA, sine anbefalinger.

Sist oppdatert 22.02.2021