Neonatalavdelingene

En Mor-barn-vennlig neonatalavdeling arbeider etter de samme grunnleggende prinsippene som en Mor-barn-vennlig føde/barselavdeling, og  følger WHO/UNICEFs 10 trinn for vellykket amming.

​"Faglige retningslinjer for en Mor-barn-vennlig neonatalavdeling"

WHO/UNICEF har ikke utarbeidet internasjonale kriterier for Mor-barn-vennlige neonatalavdelinger og Norge var et av de første landene som gikk i gang med en nasjonal satsning for å fremme morsmelkernæring ved neonatalavdelingene. I 2005 ble de 10 trinn for vellykket amming tilpasset neonatalavdelingene gjennom utfyllende kommentarer og fikk betegnelsen "Faglige retningslinjer for en Mor-barn-vennlig neonatalavdeling".
"Faglige retningslinjer for en Mor-barn-vennlig neonatalavdeling"Nyfødt-intensiv avdeling ved Lillehammer sykehus ble godkjent som den første Mor-barn-vennlige neonatalavdeling i 2005. Per oktober 2016 er 18 av 20 neonatalavdelinger godkjente som Mor-barn-vennlige.


Nye Neo BFHI i 2015

Sverige, Danmark, Finland, Canada og Norge har gjennom et samarbeid utarbeidet felles retningslinjer og evalueringsdokumenter for Mor-barn-vennlige neonatalavdelinger. Dokumentene ble presentert på en internasjonal konferanse i Uppsala i 2015.
Nye Neo BFHI i 2015 (nettside)

Sist oppdatert 31.10.2016