Informasjon om koronavirus og hjertesyke gravide

Den nye situasjonen med koronavirus og koronavirus-sykdom (COVID-19) skaper naturlig nok mye frykt i befolkningen generelt, og i enda større grad hos personer i risikogrupper. Hjertesyke gravide er i risikogruppe på grunn av hjertesykdommen og ikke på grunn av svangerskapet. Grad av risiko vil selvsagt variere, avhengig av type hjertesykdom.

​Personer i risikogrupper bør vise ekstra varsomhet og være nøye med å følge de nasjonale rådene for å hindre spredning av viruset. Det er ingen økt risiko for å bli smittet på grunn av hjertesykdommen, men personer som har utviklet hjertesykdom er i en noe øket risiko for å få et mer alvorlig COVID-19-sykdomsforløp.

Anbefalingene om hvordan du skal oppføre deg dersom du utvikler symptomer og anbefalingene om hvem som skal testes for korona forandrer seg stadig, og du må til enhver tid følge de gjeldende nasjonale retningslinjene.

Ved kontakt med helsevesenet er det viktig å opplyse om at du er i risikogruppe.

På hjemmesidene til Folkehelseinstituttet (FHI), www.fhi.no og på www.helsenorge.no er det oppdatert informasjon om risikogrupper, hvem som skal testes og om svangerskap og COVID-19.

Risikogrupper


Hva hvis jeg blir syk?

Det er fastlege, legevakt eller sykehus som tar virus-test ved mistanke om smitte.

Testing kan være ulikt organisert i de ulike kommunene rundt i landet. Av hensyn til andre skal du ikke møte opp uten avtale, men ringe telefonnummeret som er oppgitt på kommunens hjemmeside (korona-telefon).

Informasjon om fødeavdelingen og restriksjoner i forbindelse med korona-situasjonen, samt kontaktinformasjon her

Se også https://oslo-universitetssykehus.no/beredskap - her finner du oppdatert informasjon om utbruddet av koronasmitte i sykehuset; enten du er pasient eller pårørende, ansatt eller student, leder eller samarbeidende helsepersonell.

Sist oppdatert 06.10.2022