Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Kunsten å fasilitere 21.–22. november ved OUS

Dette kurset bygger videre på "Train-the-trainer i helsefaglig simulering", og er faglig påfyll for deg som har opparbeidet deg erfaring som fasilitator.

21.
november
2023
2 dager
  1. 21. nov. 2023, 09:00 - 15:00
  2. 22. nov. 2023, 09:00 - 15:00
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 21. nov. 2023, 09:00 - 15:00
  2. 22. nov. 2023, 09:00 - 15:00

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Arrangør

Koordinerende enhet for medisinsk simulering i Helse Sør-Øst (RegSim Sør-Øst).
Ulike fargeblyanter som ligger i en ring med tuppene mot hverandre.

Kurset er basert på en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og interaktive øvelser. Dette gir mulighet for at du som deltager opparbeider deg mer kunnskap gjennom teori, praktisk trening og diskusjon med erfarne fasilitatorer. Kurset bygger på anerkjente pedagogiske metoder.

Innhold

  • Fasilitatorens rolle
  • Spørreteknikker
  • Utfordringer i debriefing
  • Karaktertyper og forforståelse

Forkunnskaper

Deltagerne har deltatt på grunnkurset “Train the Trainer i helsefaglig simulering”, og har opparbeidet en del erfaring med simulering (anbefaling 20–25 debriefinger).

Kurset arrangeres over to dager med inntil tolv deltagere.