Endrede referansegrenser for fytansyre

Analysen av ultralange fettsyrer og fytansyre er overført til et nytt, mer følsomt analyseinstrument.

Publisert 25.07.2022
2D struktur kjemiskoppbygning av fytansyre
PubChem Identifier: CID 26840 URL: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Phytanic-acid#section=2D-Structure

Det medfører at øvre referansegrense for fytansyre må endres. Det er kun økte verdier som har klinisk betydning. Fytansyre øker ved ulike peroksisomale sykdommer, blant annet Refsums sykdom, som ble beskrevet av Sigvald Refsum i 1946 (Refsum S. Heredopathia atactica polyneuritiformis. Acta PsychiatrScand (Suppl) 1946;38:1–303.)

Referansegrensene kan sees i lenken under. Referansegrensene for ultralange fettsyrer (C24 og C26) og C22 endres ikke.

Lenke til oversikt over nye referansegrenser for fytansyre i Excel-fil (XLSX)