Om seksjon for hemostase og trombose

Publisert 07.10.2022

​Seksjon for hemostase og trombose (SHOT) er et av Nord-Europas største spesialkoagulasjonslaboratorier i analysevolum, og majoriteten av prøvene seksjonen mottar er eksterne, og kommer fra hele Norge.

Seksjonen utfører laboratorieutredninger for å diagnostisere blødersykdom/monitorere behandling av blødersyke, og mange av koagulasjonsanalysene utføres kun på SHOT i Norge. SHOT utfører også mesteparten av laboratorieutredninger ved økt venøs trombosetendens i Norge.
 
Vårt mål er å levere riktig svar på riktige analyser på rett pasient til rett tid for å bidra til god pasientbehandling. Vi setter veldig pris på de mange henvendelsene fra rekvirenter og andre laboratorier, og vi ønsker å være et viktig bidrag inn i det diagnostiske leddet.