Proteinet Galectin 1 kan være nøkkelen til å utvikle nye legemidler

Det melder nettavisen Health Talk og viser til hvordan professor Peter Szodoray og forskerteamet han leder har avdekket sentrale mekanismer som styrer aktivering av kroppens immunceller. Funnene kan få stor betydning for utvikling av vaksiner og behandling av blodkreft.

Publisert 10.01.2022
Sist oppdatert 14.06.2022
En mann og en kvinne i laboratoriefrakker
Avdekket T-cellenes betydning: - Funnene kan ha betydning for vaksinasjon- og sykdomsprosesser, sier Peter Szodoray, overlege og gruppeleder av B cell Receptor Signaling Group. Her sammen med forskerkollega Britt Nakken. Foto: Lars Petter Devik.

​Szodoray som er ansatt ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Klinikk for laboratoriemedisin (OUS) forteller at nøkkelen ligger i Galectin 1 - et lite protein med svært viktige oppgaver. Forskerteamet har vist at å fremme dannelsen av Galectin 1 kan bidra til å stimulere immunsystemet, og en hemming av proteinet kan bekjempe autoimmune sykdommer og leukemi.

Trykk her for å høre podcasten eller lese hele saken på nettavisen Health Talk.