Ny metode for serum immunglobulin D

Ny analysemetode for serum immunglobulin D (IgD) fra 16.03.2022

Publisert 16.03.2022
Sist oppdatert 14.06.2022
En person som holder en penn
Foto: Shutterstock

Seksjon for medisinsk immunologi har byttet analysemetode for serum immunglobulin D (IgD) fra 16.03.2022. Vi har byttet fra radial immundiffusjon til nefelometrisk metode. Metodene korrelerer godt, men tallverdiene er ikke helt sammenlignbare, særlig ved høye nivåer. Referanseområdet er oppdatert i henhold til leverandørens anbefalinger.

 

For mer info, se: Brukerhåndbok i immunologi og transfusjonsmedisin (OUS) (labfag.no).

 

For spørsmål, kontakt laboratoriet på 22 11 88 90.