Behandlingstid ved kreft

Tallene under viser hvor mange pasienter som fikk startet sin kreftbehandling innen 20 arbeidsdager etter at Oslo universitetssykehus mottok henvisning for diagnosene brystkreft, tykktarmskreft og lungekreft.

​Alle sykehus måles på en rekke nasjonale kvalitetsindikatorer tre ganger i året. Hensikten er både at du som pasient skal få kunnskap om kvaliteten på behandlingen, og at sykehuset skal kunne bruke målingene til å bli bedre.

En av indikatorene sykehusene måles på er ventetid fra henvisning til start av behandling for utvalgte krefttyper. For diagnosene brystkreft, tykktarmskreft og lungekreft, er det et nasjonalt mål at 80 prosent av pasientene skal ha startet første behandling innen 20 arbeidsdager etter at henvisning er mottatt i sykehuset. På helsenorge.no kan du lese mer om rettigheter ved oppstart av kreftbehandling.

Tid fra henvisning til første behandling for tykktarmskreft

Ved Oslo universitetssykehus fikk 47,9 prosent av pasientene, eller 23 av totalt 48 pasienter, påbegynt behandlingen av tykktarmskreft innen 20 dager (2. tertial 2013). Landsgjennomsnittet var 57,3 prosent.

På helsenorge.no kan du sammenligne ventetid for behandling av tykktarmskreft mellom sykehusene. Merk: Fremstillingen på helsenorge.no er forhåndsinnstilt på å vise behandlingssted. For å kunne se tallene for Oslo universitetssykehus, klikk på menyvalg "Helseforetak".

Tid fra henvisning til første behandling for lungekreft

Ved Oslo universitetssykehus fikk 21,3 prosent, eller 33 av totalt 155 pasienter, påbegynt behandling av lungekreft innen 20 dager (2. tertial 2013). Landsgjennomsnittet var 40,8 prosent.

På helsenorge.no kan du sammenligne ventetid for behandling av lungekreft mellom sykehusene.

Tid fra henvisning til første behandling for brystkreft

Ved Oslo universitetssykehus fikk 51,6 prosent, eller 80 av totalt 155 pasienter, påbegynt behandling av brystkreft innen 20 dager (2. tertial 2013). Landsgjennomsnittet var 58,8 prosent.

På helsenorge.no kan du sammenligne ventetid for behandling av brystkreft mellom sykehusene.

Sist oppdatert 21.10.2016