Aktivitet og ressursbruk innenfor forskning og innovasjon

Nøkkeltall forskning og innovasjon

Publiserte vitenskapelige artikler

 • Artikler med forfattere fra Oslo universitetssykehus i 2022: 2432 
 • Andelen som har medforfatter med utenlandsk adresse: 61%
 • Andelen som er publisert i ledende tidsskrifter i 2022: 28%

Ledende tidsskrifter er valgt ut innenfor hvert fagfelt med en forventning om at kun 20% av artiklene får plass der. En høyere andel her betyr at sykehuset har en større andel av sine artikler i disse tidskriftene enn gjennomsnittet for alle institusjoner.

 • Andel av artiklene fra helseforetak i 2022: 51%
 • Andel av artikkelpoengene for de samme: 39%
 • Andel av artiklene i Helse Sør-Øst i 2022: 76%
 • Andel av artikkelpoengene for de samme: 62%

Doktorgrader avlagt ved universiteter og høyskoler

 • Antall doktorgrader utført ved helseforetaket i 2022: 92

Kliniske behandlingsstudier

 • Pågående kliniske behandlingsstudier i 2022: 475
 • Antall kliniske behandlingstudier som inkluderte pasienter i 2022: 270
 • Antall søknader om nye studier godkjent i 2022: 135

Kliniske behandlingsstudier inkluderer studier der pasientforløpet for forskningsdeltakerne kan bli påvirket av studien (intervensjon). I tillegg pågår en rekke observasjonsstudier og andre typer kliniske studier.

Ressursbruk til forskning

 • Beregnet antall årsverk til forskning i 2022: ​1659
 • Andel av årsverkene som var finansiert med eksterne bidrag: 47%
 • Andel av årsverkene som var finansiert med eksterne oppdrag: 4%

Innmeldte oppfinnelser fra Oslo universitetssykehus til Inven2

 • Antall innmelde oppfinnelser (DOFI) i 2022: 49
 • Pågående innovasjonsprosjekter pr. 31.12.2022: 79

Innmeldte ideer til Innovasjonsavdelingen i Oslo universitetssykehus

 • Antall nye innmeldte ideer i 2022: 23
 • Pågående innovasjonsprosjekter pr. 31.12.2022: 32
Sist oppdatert 29.08.2023