Avdeling for anskaffelser (Innkjøp)

Avdeling for anskaffelser har hovedansvaret i anskaffelsessaker og gir faglig og merkantil bistand i henhold til Lov og forskrift om offentlige anskaffelser.  De har også ansvar for support av bestillingssystemene, samt oppdatering og  vedlikehold  av varekataloger, leverandørregister og fullmaktsregister.

Klare rammer for samhandling!

De regionale helsefortakene (RHF) har inngått samhandlingsavtaler med Legemiddelindustrien og leverandører for helse-norge. Avtalene sikrer at samhandling skjer på en faglig og etisk korrekt måte. 
Les mer om etikk, miljø og samfunnsansvar på Helse Sør-Øst sine nettsider 

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for anskaffelser
postboks 4950 Nydalen
0424 OSLO

Slik finner du fram

Oppmøtested

Forskningsv 2b, Rikshospitalet
En glassbygning med et skilt

Forskningsveien 2B

Forskningsveien 2B

0373 Oslo

Nyttig informasjon for leverandører

  • Atopisk eksem

    Atopisk eksem er en kronisk hudsykdom med symptomer som tørr hud og utslett som klør.

  • Allergifrykt

    Håkon har levd med frykt for peanøtter hele livet, men nå har ny kunnskap endret livet hans.

  • Studier på nye psykoaktive stoffer (NPS)

    De siste 10 årene har det vært en kraftig økning i antall nye psykoaktive stoffer (NPS) på rusmiddelmarkedet. NPS er stoffer som ligner på tradisjonelle rusmidler eller legemidler med ruspotensiale, men som ikke er regulert av internasjonal narkotikalovgivning.