Ekspertsykehuset

Nettverk for studiepersonell

Er du studiesykepleier eller forskningskoordinator? Savner du av og til noen å diskutere kliniske studier med? Det finnes et nettverk for deg!

Foto: Shutterstock.

Tekst: Anne Marie Halstensen, leder av Nettverk for studiepersonell i HSØ og forskningskoordinator ved Sykehuset Østfold og Ellen Johnsen, nettverksmedlem og prosjektkoordinator for kliniske studier, Regional forskningsstøtte, OUS, og med bidrag fra flere av nettverkets medlemmer ved OUS. Foto: Privat og OUS.

Bilde av Anne Marie Halstensen

Anne Marie Halstensen, leder av Nettverk for studiepersonell, Helse Sør-Øst. Foto: Privat.

Ved Oslo universitetssykehus finnes det mange miljøer som jobber med kliniske studier. Noen er spesialisert på gjennomføring av studier, mens andre har det som en liten del av sin virksomhet.

Det finnes ingen formell utdanning av studiesykepleiere eller forskningskoordinatorer. Mange jobber alene og har derfor få kolleger å støtte seg på.

Nettverk for studiepersonell i Helse Sør-Øst er et faglig nettverk for ansatte som er med i planlegging og gjennomføring av kliniske studier.

Nettverket ønsker å nå ut til alle, slik at også den studiesykepleieren som sitter alene i sin avdeling har mulighet til å finne likesinnede å lufte små og store spørsmål med.

Vi har ofte de samme utfordringene, og det å kunne diskutere og dra nytte av hverandres erfaringer er viktig, både for nye og mer erfarne studiesykepleiere og koordinatorer.

«Vi på klinisk forskningspost gleder oss over å være en del av et større nettverk av studiepersonell som kan bidra til å inspirere og synliggjøre den viktige rollen kliniske studier har for behandlingstilbudet på sykehuset. Vi har stor tro på å høste erfaringer fra hverandre og å ha et større nettverk vi kan spille på for å levere et produkt av god kvalitet, uavhengig av fagområde og klinikktilhørighet. Bedre for pasienten, bedre for kvaliteten og bedre for oss!»

Kristin, studiesykepleier - Klinisk forskningspost, OUS

Ellen Johnsen

Ellen Johnsen, nettverksmedlem og prosjektkoordinator for kliniske studier, Regional forskningsstøtte, OUS. Foto: OUS.

Hva gjør en studiesykepleier?

Rollen som studiesykepleier skiller seg betydelig fra vanlig sykepleie ved at den innebærer et ansvar for hele gjennomføringen av studien.

Ut over å administrere eksperimentell behandling inkluderer oppgavene også bl.a. planlegging og koordinering av studieprosedyrer, oppfølging av pasientene, innsamling og prosessering av biologisk materiale samt rapportering av effektdata og uønskede hendelser.

Alt dette skal utføres under kontinuerlig ivaretakelse av pasientens sikkerhet, helse og integritet.

Antallet kliniske studier skal dobles!

I Nasjonal handlingsplan for kliniske studier som kom i januar i år, har regjeringen satt som mål at antall kliniske studier skal dobles i perioden 2021 - 2025. Pasienter skal, som en integrert del av behandlingen, gis tilgang til nye behandlingsmetoder og legemidler gjennom deltakelse i kliniske studier. Dersom dette skal kunne innfris, må kunnskap om gjennomføring av studier styrkes i de enkelte foretak. Vi må jobbe effektivt!

«Nettverket er en fin møteplass for å kunne dele erfaringer med andre som jobber med å bedre tilbudet om kliniske studier. I Nevroklinikken har vi så langt opprettet en klinisk studiekomité og en egen seksjon for kliniske studier som består av studiesykepleiere, forskningskoordinatorer, og lab-personell for å kunne imøtekomme ulike forespørsler fra forskere og industri. Det er både en spennende og utfordrende tid for satsning på kliniske studier i Norge, og det er derfor viktig at vi som er studiepersonell snakker sammen. Vi vil gjerne dele av kunnskapen vi har opparbeidet oss og lære av andre for å kunne drifte forskningsposten vår på best mulig måte»

Helle, forskningskoordinator - Nevroklinikken, OUS

Om nettverket

Hensikten med nettverket er å dele erfaringer og kompetanse slik at flere miljøer i vår region står bedre rustet til å gjennomføre kliniske studier.

Nettverket er forankret i Regional forskningsstøtte ved OUS med en nettverksleder. Denne forankringen gjør at vi har kort vei til eksperter og rådgivere for ulike fagområder som angår klinisk forskning. Vi kan også ta problemstillinger videre dersom det f.eks. skulle være behov for nye eller oppdaterte prosedyrer i sykehuset.

 Alle foretak i HSØ inviteres til å bidra med en eller flere representanter i nettverket. Disse har ansvar for å dele kunnskap man får gjennom deltakelse på nettverksmøtene i egen organisasjon og på den måten skape egne, lokale nettverk. Medlemmene forventes også å bidra med relevante temaer til møtene.

OUS er regionens største forskningssykehus og har flere medlemmer i nettverket. Alle deler mer enn gjerne sin kunnskap med andre som jobber med kliniske studier i sykehuset - det er bare å ta kontakt!

«Nettverket er veldig viktig for oss i Kvinneklinikkens Forskningsenhet, da vi er en gruppe som er helt i oppstartsfasen. Foreløpig består vi av en engasjert leder, en forskningskoordinator og en studiesykepleier. Vi ønsker å satse på kliniske studier, både oppdragsstudier og egen-initierte ved klinikken, og da er det en stor trygghet å kunne støtte seg på et nettverk av erfarent studiepersonell.»

Marie, forskningskoordinator - Kvinneklinikken, OUS

Hva skjer framover?

Nettverket har planer om å arrangere møteplasser for studiepersonell, f.eks. i form av større møter eller kurs der aktuelle tema vil bli presentert. Foreløpig er dette dessverre satt på vent grunnet koronapandemien, men vi kommer sterkt tilbake!

Hvordan komme i kontakt med oss?

Nettverket har en egen nettside. Her kan du finne kontaktliste til nettverkets medlemmer.

Du kan også sende en e-post til Forskningsstøttes postkasse: kliniske.oppdragsstudier@ous-hf.no.

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Lenker:

Nettverk for studiepersonell i Helse Sør-Øst

Regional forskningsstøttes nettsider

Nasjonal handlingsplan for kliniske studier

Her kan du lese flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset.

Sist oppdatert 02.01.2023