En gruppe mennesker som står rundt et kamera på et stativ

Avdeling for kompetanseutvikling

Vi skal bidra til at ansatte, studenter og lærlinger opplever OUS som en god læringsarena. Vi produserer digitale læringsressurser som video, e-læring og podkast, og gir opplæring i støttesystmer for god læring. Ta gjerne kontakt eller kom innom for en prat om digital læring, utdanning eller ledelse!

 • Vi koordinerer praksisplasser innen sykepleie
 • Vi har faglig ansvar for helsefagarbeiderlærlinger i OUS
 • Pedagogiske støttetjenester LIS-utdanningen

Avdelingen drifter landsdekkende nettundervisning for leger innen ØNH (Øre-Nese-Hals), Immunologi og transfusjonsmedisin, Nevrokirurgi, Mikrobiologi og Infeksjonsmedisin.
Forelesningene er en integrert del av spesialistutdannelsen for ØNH-legene. 

Drift av nettundervisning for leger

 • Ledelsesopplæring- og utvikling Lederprogrammet
 • Lederrekruttering
 • ForBedringsundersøkelsen
 • Insentivmidler ledelse

Aktuelle prosjekter

 • Inger Christine K. Hansen i møte med studenter på Karrieredagen
  18. november 2022
  Karrieredag på LDH

  OUS deltok med fire stands på årets Karrieredag ved Lovisenberg diakonale høgskole. Karrieredagen er en viktig rekrutterings- og møtearena arena der studentene kan møte fremtidige arbeidsgivere, knytte kontakter og få kjennskap til spennend...

 • Kultursensitiv kommunikasjon, fra kursteaseren
  1. juli 2022
  Skal gi bedre pasientkommunikasjon

  God kommunikasjon er en forutsetning for likeverdige helsetjenester. Disse nye videoene adresserer sentrale utfordringer i møtet mellom lege og pasient – det kan være språkutfordringer, ulike forventinger, kommunikasjonsstiler, religion ell...

 • Kompetanseportalen ved Rådgiver Malin Vik Malnes og Nikolai Mørk
  8. juni 2022
  Kompetanseportalen i alle klinikker

  Vi valgte en digital tilnærming i utrullingsprosjektet, forteller rådgiverne Malin Vik Malnes, Nikolai Mørck og Karen Klyve Sunde fra Avdeling for kompetanseutvikling i OSS. Det var ikke satt av tid, penger eller andre ressurser til opplæri...