Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Kurs i kliniske oppdragsstudier - fra forespørsel til sluttrapportering

Kurset er praktisk rettet og henvender seg først og fremst til utprøvere, studiesykepleiere, prosjektkoordinatorer og andre som arbeider med kliniske studier på oppdrag fra industrien, primært legemiddelstudier.

3.
juni
2024
  1. 03. jun. 2024, 09:00 - 16:00

Tid og sted

Når

  1. 03. jun. 2024, 09:00 - 16:00

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Arrangør

Regional forskningsstøtte i samarbeid med Inven2

Hvor

Møterom Faros, Forskningsparken
Gaustadalléen 21
Oslo

Påmelding og mer informasjon

Frist for påmelding: 26. mai 2024, 23:30

Vi går gjennom hele prosessen, fra forespørsel om deltakelse til avslutning og arkivering, hvilke forpliktelser og fordeler studiedeltakelse innebærer for sykehuset og hvilke forventninger industrien har.

Det er en fordel å ha gjennomført GCP-kurs og gjerne noe erfaring fra kliniske studier, da kurset forutsetter en viss kjennskap til regelverk og begreper.

Det er også mulig å følge møtet digitalt (Teams).