Nasjonal video-opplæring for LIS levert av RegUt HSØ

Skal gi bedre pasientkommunikasjon

God kommunikasjon er en forutsetning for likeverdige helsetjenester. Disse nye videoene adresserer sentrale utfordringer i møtet mellom lege og pasient – det kan være språkutfordringer, ulike forventinger, kommunikasjonsstiler, religion eller tolk. Videoene tar også opp rasisme og diskriminering. Målet er å styrke kommunikasjonskompetansen for leger og øke kvaliteten på pasientbehandlingen. Produksjonen høstet applaus da det ble presentert for Utdanningsrådet i HSØ i mai i år.

Publisert 01.07.2022
Sist oppdatert 18.01.2023

​​

Kultursensitiv kommunikasjon, fra kursteaseren

Kultursensitiv kommunikasjon for leger

​Denne våren har Regionalt Utdanningssenter for leger i spesialisering i HSØ levert videobasert kommunikasjonsopplæring. Prosjektet, med prosjektleder fra Avdeling for kompetanseutvikling, OUS, har involvert både profesjonelle og lokale skuespillere og hentet inn relevant fagekspertise fra Avdeling samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester. Resultatet høstet applaus da det ble presentert i Utdanningsrådet i mai. Filmene blir tilgjengelige i alle helseregioner i Norge.

Viktig med oppfølging

Videoene dekker flerkulturell kommunikasjon innen Felles kompetansemål for LIS. De adresserer sentrale utfordringer i møtet mellom lege og pasient – det kan være språkutfordringer, ulike forventinger, kommunikasjonsstiler, religion, tolk eller andre ting. Videoene tar også opp rasisme og diskriminering. Målet er å styrke kommunikasjonskompetansen for leger og øke kvaliteten på pasientbehandlingen.

«Produktet er blitt svært godt. Nå er det bruken og oppfølgingen som avgjør hvor mye vi henter ut av dette", sier RegUt-leder HSØ Kristijane Cook Hvaal.  «Temaet må opp fordi vi ser at dettte er daglige utfordringer for alle leger, pasienter og pårørende, understreker RegUt-lederen. 

Om kursene

«Det er viktig at man ikke bare ser filmene og tar kurset. Det som virkelig utgjør en forskjell er at man snakker høyt om dette i veiledning, i samtalegrupper, på morgenmøter eller lignende, sier prosjektlederen og rådgiver i Avdeling for kompetanseutvikling OSS, Karen Klyve Sunde. Filmene kan sees enkeltvis eller samlet i ett kurs.  «Vi var så heldige å få med mange leger fra ulike fagmiljøer, sykepleiere, skuespillere/statister og Bjørn Skagestad som en forteller», sier Karen. Det var litt av en kabal å skulle lage mange filmer med flere involverte koronatid med strenge restriksjoner og mye sykdom. De medvirkende har vært utrolig positive og det har vært en fryd å jobbe med så mange dyktige mennesker, avslutter hun.

Cylinder produksjon fikk oppdraget med å filme samt redigere. Videoene og kurset er straks ferdig og det skal bl.a gjøres en pilot samling i høst med samarbeid mellom flere HF.

Opplegget vil være tilgjengelig i Læringsportalen og legges også åpent på spesialisthelsetjenesten.no

Se teaser til kursene her: Teaser KSK (vimeo.com)