Kompetanseportalen i alle klinikker

I mai 2022 har 900 fagpersoner og ledere har fått opplæring i kompetanseplaner.  Målet om å ta Kompetanseportalen i bruk i alle klinikker er nådd. Vi valgte en digital tilnærming i utrullingsprosjektet, forteller rådgiverne Malin Vik Malnes, Nikolai Mørck og Karen Klyve Sunde fra Avdeling for kompetanseutvikling i OSS. De de to siste årene har de vært sentrale i arbeidet med å få Kompetanseportalen ut til de ansatte. Prosjektet har blitt godt mottatt.

Publisert 08.06.2022
Sist oppdatert 18.01.2023
Kompetanseportalen ved Rådgiver Malin Vik Malnes og Nikolai Mørk

Rådgiverne Malin Vik Malnes og Nikolai Mørk

​Det var ikke satt av tid, penger eller andre ressurser til opplæring ute i klinikkene, så vi måtte være kreative og på tilbudssiden, sier rådgiverne. I tillegg kom pandemien.  I mai 2022 har 900 fagpersoner og ledere fått opplæring i kompetanseplaner, og målet om å ta Kompetanseportalen i bruk i alle klinikker er nådd.

Kompetanseportalen gir oversikt over relevante kurs og læringsaktiviteter, og dokumenterer nødvendig kompetanse. Ledere og fagansvarlige utarbeider kompetanseplaner for sin egen enhet. I tillegg er det sentrale kompetanseplaner som gjelder alle. Systemet gir medarbeidere og ledere oversikt over den opplæringen de skal gjennom, og klar beskjed om hva de allerede har fått godkjent. Grønn, gul og rød farge kommuniserer effektivt i systemet i et oversiktlig dashbord for ledere. I OUS er Kompetanseportalen nå tatt i bruk i alle klinikker, og prosjektet er over i drift.  

Klinikkvis utrulling

I utrullingsprosjektet valgte man å gå for en klinikkvis utrulling med utvalgte ansattgrupper av fagansvarlige og ledere. På den måten fikk man delt det opp det store sykehuset i mer håndterlige deler. Først ut våren 2020 var sykepleiere og stråleterapeuter i Kreftklinikken og Akuttklinikken.
-Fokuset vårt var å gi opplæring til fagansvarlige og ledere som skal bygge kompetanseplaner for medarbeidere, sier Nikolai Mørck. Kompetanseportalen er ganske enkel og intuitiv, så vi tenkte at opplæringen burde skje når fagansvarlige jobbet i selve løsningen, fortsetter han.

Tilgjengelighet og digitale møteplasser

-Vi har hele tiden vært tilgjengelige for brukerne.  Vi har sagt at vi kan nås på telefon, mail eller at de ber om møter når de de støter på utfordringer. Parallelt har vi etablert månedlige digitale møteplasser, såkalte «delingsarenaer» hvor vi har informert om nyheter i systemet. Her har vi hatt mye viktig erfaringsdeling blant ansatte, sier Malin Vik Malnes.  Månedlige nyhetsbrev har oppsummert informasjonen fra delingsarenaen, og her har responsen vært god. - Vi tror vi har lykkes med å nå ut med viktig informasjon gjennom våre informasjonskanaler som delingsarena, nyhetsbrev og kompetanseplanen som et supplement til opplæringen, sier Malin. Som støttemiljø for klinikkene har vi vært bevisste på å hele tiden være på tilbudssiden. Å lytte til brukerne, følge opp brukerhistorier, svare ut det de lurer på og dra ut der de er, det tror vi har vært med å gjøre prosjektet vellykket, avslutter hun.

Fra prosjekt til vanlig drift- vi er der for klinikkene

Prosjektet er nå avsluttet og driften overlevert i linjen fra HR stab til Avdeling for kompetanseutvikling i klinikk OSS. 

-Vi kommer i stor grad til å fortsette som tidligere med fokus på opplæring og support. Ca 900 fagansvarlige/ledere ved alle klinikkene i OUS har vært i gjennom vår opplæring. Vi vil også ta en runde med HR-ledere for å høre hvor godt klinikkene er i gang, og om det er behov for hjelp til å komme i gang hvis det er noen som fortsatt ikke har tatt i bruk løsningen, avslutter Nikolai Mørck.

Trenger du hjelp i Kompetanseportalen så kan du kontakte Malin på 917 56 336, Nikolai på 975 46 254 eller på epost: kompetanseportalen@ous-hf.no