Seksjon for fot- og ankelkirurgi

Seksjonen har ansvar for å behandle alle skader og lidelser i bevegelsesapparatet fra ankel og distalt hos voksne (frakturer, seneskader, ledd- og leddbrusklidelse, artroskopi i fot og ankel samt ankelproteser.

Seksjonsleder: Are Stødle.

Før utskrivelse fra avdelingen

  • Sykepleier vil ha utreisesamtale med deg og eventuell informasjon utdeles.
  • Kirurgen vil vurdere om du trenger kontroll på poliklinikken. Du vil i så fall få en innkalling til dette i posten.
  • Du vil få nødvendig smertestillende medikamenter ved utreise. Operatør kommer og fyller ut resepter, sykemelding, rekvisisjoner etter behov.
  • Du får med deg kopi av operasjonsbeskrivelsen (blir også tilgjengelig i min journal).
  • Sting og hudklips fjernes hos fastlege ca. 14 dager etter operasjon.
  • Ved behov for utvidet sykemelding må du ta kontakt med din fastlege.

Generell informasjon

  • Ortopedisk avdeling tar ikke ansvar for verdisaker som oppbevares på rommet og vi har begrenset deponeringsmulighet. Vi anbefaler at du legger igjen smykker og verdisaker hjemme.
  • Husk kort eller penger til egenandel ved hjemreise.
  • Egenandel for dagkirurgi vil bli fakturert og sendt til din hjemadresse.

Hjelpemidler

Dersom du skal opereres i hofte, kne og fot trenger du krykker og dette må du skaffe og ta med ved innleggelse.

Praktisk

For beboere i Oslo er adressen: NAV hjelpemiddelsentral for midlertidig utlån i Oslo og Akershus, Kabelgata 2,0580 Oslo,
Åpningstid: Mandag til fredag 09:00–15:00.
Telefon: 40 70 28 03
Beboere utenfor Oslo kan låne hjelpemidler av Hjelpemiddellageret på hjemstedet sitt.

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Ortopedisk avdeling Ullevål
Seksjon for fot- og ankelkirurgi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Oppmøte Ullevål sykehus: Kirkeveien 166, bygg 6 inngang B, 1. etasje. 0450 Oslo

Oppmøte operasjon: Trondheimsveien 233, Aker sykehusområde, bygg 40.

En vei med bygninger på siden

Ortopedisk avdeling Aker

Aker sykehus, bygg 40

Trondheimsveien 233

0587 Oslo

Ullevål sykehus, bygg 6 (Midtblokken)

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Kollektivtrafikk til Aker sykehus

Buss nr. 31 går fra Fornebu via Jernbanetorget til Aker sykehus.

T-banelinje 5 stopper på Sinsen T. Derfra bør du nå ta buss 31 videre ett stopp. Det er mulig å gå gangveien fra Sinsenkrysset i Trondheimsveien som er midlertidig lagt i gangtunnel under byggingen av nye Aker sykehus.

For rutetider se ruter.no.

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.