Norsk Epilepsiselskap (NES) årskonferanse

- En vellykket årskonferanse i Oslo, oppsummerer Morten I. Lossius. Konferansen samlet rundt 110 deltakere fra alle faggrupper som jobber med epilepsi. Å samles på denne måten til møter og diskusjoner om utredning, behandling og epilepsiomsorg er et viktig bidrag til økt samarbeid.

Publisert 15.06.2023
Sist oppdatert 19.02.2024
Guido Rubboli

Foto: Oslo universitetssykehus

Professor i klinisk epileptologi, Guido Rubboli (over), fra Dianalund, København universitet snakket i hovedforedraget om genetikk og epilepsi. Når, hvem og hvorfor man bør teste genetisk, og hvilken nytte dette har.


Foto: Oslo universitetssykehus

Erik Sætre
Styreleder i NES, Erik Sætre (over) åpnet årsmøtet. Nytt i år er at konferansen hadde parallelle sesjoner. Farmasøytisk industri støttet også møtet, slik at deltakeravgiften ble betydelig redusert. 
Kari Aaberg og Morten Lossius

Foto: Oslo universitetssykehus

Overlege Kari Aaberg fra SSE (t.v.), kjent for sine epidemiologiske studier av barn med epilepsi, forklarte hvorfor syndromklassifisering er viktigere enn noen gang.

Professor Morten I. Lossius (t.h.​​) oppdaterte om arbeidet med EpiCARE (epi-care.eu​) det europeiske referansenettverket for sjeldne og komplekse epilepsier.

Oppsummering fra sesjonene

Epileptogenese

Parallellsesjonene hadde en sesjon om epileptogenese: hvordan epilepsi oppstår, og hvordan kan den eventuelt forverres. Det var også medisinske foredrag om DNA-metylering og astrocyttenes rolle. Videre noe mer klinisk om hvordan diettbehandling kan virke stoppende på epilepsi.

Å leve med anfallssykdom

I sesjonen: Å leve med anfallssykdom ble det lagt frem studier om livet etter epilepsioperasjon, om skjult mestringsstrategi etter epilepsioperasjon, dissosiasjon  og kliniske implikasjoner, samt studier om hvordan går det på sikt med ungdom og voksne med psykogene, ikke epileptiske anfall (PNES).

Semiologi (anfallsutforming)

I neste parallellsesjon var semiologi (anfallsutforming) hovedtema, med egen anfallsquiz. Ungdom og epilepsi var andre tema. Her ble det delt erfaringer og historier fra ungdom med epilepsi fra en ungdomspost og en oppdatering om brukerstyrt epilepsiomsorg. 

Epilepsisyndromer

I satellittsymposiet var det korte oppdateringer om epilepsisyndromer: Dravet syndrom hos barn, Lennox Gastaut syndrom hos voksne, og om tuberøs sklerose .

Dag to

Dag to var det vitenskapelige innlegg for unge forskere, nytt fra EURAP-arbeidet (eurapinternational.org), siste nytt om medikamenter som cannabidiol, fenfluramin, cenobamate, epilepsikirurgi, VNS (NORPulse) og diettbehandling. ​

Vil du vite mer om Norsk Epilepsiselskap?

Mer informasjon på epilepsiselskapet.no​