Forskningsgruppen Kompleks epilepsi

Forskningsgruppen på SSE - innlegg og bidrag på internasjonale konferanser høsten 2023

Forskningsgruppen Kompleks epilepsi på SSE har hatt en aktiv høst med deltakelse i internasjonale konferanser i Irland og USA. Her er en rask oppsummering.

Publisert 08.12.2023
Sist oppdatert 19.02.2024
Forskningsgruppen ved SSE - gruppebilde

Foto: Oslo universitetssykehus

International League Against Epilepsy (ILAE) – internasjonal epilepsikongress


I september arrangerte ILAE International Epilepsy Congress i Dublin, Irland. Forskergruppen fra SSE var godt representert.

 

Lisa Evju Hauger

Foto: Oslo universitetssykehus

Nevropsykolog Lisa Evju Hauger.

Protokoller for kirurgiutredning hos barn

Lisa Hauger presenterte sitt arbeid med å utvikle nye protokoller for kirurgiutredning hos barn: «Bruk av funksjonell MRI (fMRI) i planlegging før epilepsikirurgi – tilpasset for barn». Protokollen er den serien med oppgaver som barnet må gjennomføre for å kartlegge hvor i hjernen ulike funksjoner, som språk, ligger. Gode protokoller reduserer risikoen for skade ved kirurgi, men barn har hittil ikke hatt egne protokoller som er tilpasset dem. Hauger fikk stipend for posterpresentation sin av EpiCARE.

Epilepsi og graviditet

Overlege Silje Alvestad la frem forskning om folsyretilskudd hos gravide med epilepsi innebærer risiko for ADHD hos barn: «Maternal folsyretilskudd og risiko for oppmerksomhetssvikt/hyperaktivitetsforstyrrelse (ADHD) hos barn som er prenatalt eksponert for medisiner mot epileptiske anfall. En befolkningsbasert kohortstudie av mer enn 3 millioner barn».

Hormonelle effekter ved bruk av ketogen diett

Overlege Ellen Molteberg la fram sin prospektive studie på stressbiomarkører hos voksne pasienter med medikamentresistent epilepsi på en modifisert Atkins-diett.

Truls Vikin og Kari Aaberg

Foto: Oslo universitetssykehus

Overlegene Truls Vikin og Kari Modalsli Aaberg. 

Epilepsi hos barn

Truls Vikin og Kari Modalsli Aaberg la fram sin populasjonsbaserte studie om forekomst, syndromer og etiologi hos barn og ungdom. Studien er basert på data fra den norske Barneepilepsistudien.

Cecilie Johannessen Landmark

Foto: Oslo universitetssykehus

Professor i farmakologi / medisinsk rådgiver Cecilie Landmark Johannessen.

Epilepsimedisiner

Cecilie Landmark Johannessen la fram erfaringer fra farmakologi-teamet ved SSE under seksjonen for farmakologi. I sesjonen om plantebaserte medisiner snakket hun om farmakologi og klinisk evidens ved cannabidiol (CBD). Hun presenterte postere om farmakokinetisk variasjon ved CBD, farmakokinetisk variasjon med topiramat hos kvinner og markører for toksisitet med valproat.

Gernot Hlauschek

Foto: Oslo universitetssykehus

Stipendiat Gernot Hlauschek.

Epilepsi etter hodeskade og hjerneslag

Gernot Hlauschek ble invitert å holde foredrag på Workshop On Neurobiology In Epilepsy (WONOEP) i regi av ILAE som ble avholdt på Kilkea Castle rett før konferansen i Dublin. Hlauschek forsker på epilepsi etter hodeskade og hjerneslag og undersøker om spesielle funn ved MR-bilder kan brukes til å avdekke hvem som har økt risiko for å utvikle epilepsi etter slike skader Han fikk stipend for posterpresentation av EpiCARE.

American Epilepsy Society (AES)

Fra 1. til 5.desember møttes det amerikanske epilepsiselskapet, (AES) i Orlando, Florida. Med rundt 6000 fagfolk, og personell fra legemiddelindustrien og pårørendeorganisasjoner, er det verdens største møteplass for helsepersonell som jobber med pasienter med epilepsi.

SSE bidro i årets hovedprogram

Mens leger og andre fagpersoner fra SSE har deltatt på møtene hvert år, er foreleserne i hovedprogrammet nesten utelukkende fra USA. Det er mange år siden sist noen fra SSE var representert, og den gang var det professor Cecilie Johannessen Landmark som foreleste. Det er derfor spesielt gledelig i år at det igjen var en av våre overleger som ble bedt om å bidra i hovedprogrammet.

Oliver Hennings forelesning om epilepsi og seksualitet: “Sex, Drugs, and Epilepsy: Sexual Issues in Men and Women with Epilepsy” ble tatt godt imot. Dette bekrefter at faget og forskningen på SSE har et høyt nivå, også internasjonalt.

Oliver Henning

Foto: Oslo universitetssykehus

Overlege Oliver Henning

Nyeste innen forskning og teknologi

AES-møtene har tradisjonelt et svært høyt faglig nivå og de viktigst utviklinger og ferskeste forsknings resultater presenteres her. Temaene strekker seg langt og omhandler blant annet det siste innen bruk av kunstig intelligens: for anfallsdeteksjon og forhåndsvarsel og økt risiko for anfall, for vurdering av genetiske undersøkelse og bruk for å forbedre tolkning av avanserte MR-bilder. Møtet dekker alle aspekter av behandlingen av epilepsi, både med legemidler, forskjellige former av nevrostimulering, epilepsikirurgi, diett og psykologisk behandling av både epilepsi, og ikke minst også komorbide plager og utfordringer.

Markert utover Europa

- SSE har gjennom en sentral plass i Europeisk epileptologi gjennom deltakelsen i det europeiske referansenettverket EpiCARE. Ved å delta som invitert foredragsholder i hovedprogrammet på AES-møtet i USA har Henning bidratt til å markere SSE også utover Europa, kommenterer forskningsleder Morten I. Lossius.

Aktuelle lenker