Store EU-midler til forskningsprosjekt om kunstig intelligens og hjernesykdom

Prosjektet EBRAIN-Health, der OUS er en nøkkelpartner, har fått 13 millioner euro fra årets Horizon Europe-tildeling. AI-MIND-prosjektet, ledet av Ira Haraldsen ved OUS, bidrar med unike data om hjernehelse til samarbeidet.

EBRAIN-prosjektet, som ledes fra Charité i Berlin, har som mål å utvikle en digital infrastruktur med hjernedata for modellering og simulering av komplekse nevrobiologiske prosesser. Oslo universitetssykehus er en klinisk nøkkelpartner, og vil med sitt AI-Mind-prosjekt bidra med unike hjernehelsedata til prosjektet.
 
Gjennom EBRAIN vil forskere kunne sammenstille et bredt spekter av hjernehelsedata, fra både PET-, MR og EEG-undersøkelser, til kliniske data og data fra livsstils- og adferdsstudier. Det blir en kraftfull infrastruktur med «digitale hjerne-tvillinger» som muliggjør nyskapende forskning innen hjernehelse. 
 
Prosjektet er også et viktig skritt på veien for å gjøre forskningsdata mer tilgjengelig for videreutvikling av Big Data-analyser.Sist oppdatert 04.07.2022