Ekspertsykehuset

Komplisert hodepine etter COVID-vaksine

Bivirkninger ved vaksine er ikke uvanlig, men er vanligvis kortvarig og lite plagsomme. Vaksineringen mot covid-infeksjon har vært avgjørende for å få kontroll på pandemien og det har reddet svært mange fra alvorlig sykdom.

En kvinne med hånden på hodet
Illustrasjon fra Shutterstock.

Tekst: Anne Hege Aamodt, overlege ph.d., faglig leder, Nevrologisk avdeling, Nevroklinikken (NVR), Oslo universitetssykehus (OUS). Foto: Øystein Horgmo, UiO og Shutterstock. 

Bilde av Argren og Aamodt

Nevrolog Maria Argren, doktorgradsstipendiat i CovaxHEAD-studien og faglig leder av hodepineklinikken på OUS, Anne Hege Aamodt. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

Våren 2021 fikk vi i hodepineklinikken ved OUS en rekke henvisninger av pasienter uten tidligere hodepineplager, men som hadde fått en nyoppstått og vedvarende hodepine samme dag eller de første dagene etter covid-vaksine. 

CovaxHEAD-studien​​

En del var såpass dårlige av hodepinen og det var publisert lite om tilsvarende kasuistikker. ​

Vi rigget derfor prosjektet CovaxHEAD, som er en norsk multisenter-studie av komplisert hodepine etter covid-vaksine der vi samarbeider med nevrologiske avdelinger og hodepineklinikker rundt om i landet for å samle raskest mulig kunnskap og erfaring og forske på mulige mekanismer. 

Brukerorganisasjonen Hodepine Norge, nevoradiologer, nukleærmedisinere, immunologer og basalforskere deltar også i prosjektet som ledes fra OUS.

Bilde av prosjektgruppe

Teamet i hodepineklinikken på OUS Rikshospitalet, fra venstre: Bendik Winsvold, Maria Argren, Lena Standal, Erika Fonsdal, Anne Hege Aamodt, Helle Skalleberg, Ine Skogly, Vilde Aabel Skodvin. Sara Maria Allen, Ellaya Vold, Olaf Fjeld, Aud Nome Dueland, Helene Lier og My Hermansen var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

Nevrologisk undersøkelse​​

Voksne over 18 år som har fått komplisert hodepine som er nyoppstått og vedvarende etter covid-vaksine og henvist til nevrologisk poliklinikk på grunn av dette, kan delta i prosjektet.

Deltakerne gjennomgår nevrologisk undersøkelse hos hodepinespesialist, og får tatt MR av hodet samt blodprøver. Ved indikasjon gjøres også spinalvæskeanalyser. 

En subgruppe av de som deltar på OUS, får i tillegg PET-undersøkelse av hjernen. Det blir startet forebyggende behandling og anfallsbehandling mot hodepinen etter vurdering hos hodepinespesialist. 

Mer info om CovaxHEAD-studie​n finner du her
100 personer​

Det har vært stor pågang av deltakere i prosjektet. OUS har inkludert 30 pasienter. Flere andre sykehus og hodepinesentra er også i gang med inklusjonen. Så langt ligger det an til deltakelse av om lag 100 personer. 

Det er begrenset antall deltakere i prosjektet, men dersom du har vedvarende hodepineplager, rådes du til å ta det opp med din fastlege, som eventuelt kan starte forebyggende behandling og henvise til spesialisthelsetjenesten ved behov.​

Mer info om hva du kan gjøre dersom du har fått vedvarende hodepineplager får du også på digitalt møte 20. juni kl. 18.00  som vi arrangerer i samarbeid med Hodepine Norge. Her finner du lenken til arrangementet og påmelding på Facebook.


Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no

​​Her kan du lese flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset!​


Sist oppdatert 20.06.2022