Ekspertsykehuset

Hjernehelse ved COVID-19

Hva har vi lært om symptomene på «long-covid» eller post-covid-19 tilstand så langt? Hvor lenge varer det, når bør du bekymre deg og hvilken behandlinger anbefales?

En mann og en kvinne som sitter ved et bord med en spillkontroller
PÅ UNDERSØKELSE: Peter Lorenzen Borge hos Marion Boldingh, postdoktor ved Nevrologisk avdeling. Foto: Øyvind Holme, OUS.

​Tekst: Marion Boldingh, postdoktor, Nevrologisk avdeling, Nevroklinikken (NVR), Oslo universitetssykehus (OUS). Foto: Øyvind Holme, OUS og Shutterstock.

I begynnelsen var covid-19 infeksjon en øvre luftveisinfeksjon med mulig alvorlig forløp hos noen, men allerde i februar 2020 kom de første rapportene om nervepåvirkning ved covid-infeksjon, også hos ikke innlagte pasienter. 

bilde av Marion Boldingh

Marion Boldingh.

Nevrocovid-studien​
Det er kjent at infeksjonstilstander kan gi post-infeksiøse nevrologiske plager.I løpet av pandemien er det blitt tydelig at det er en høy forekomst av psykiske, nevropsykologiske og nevrologiske symptomer hos pasienter som er blitt infisert med covid-19 virus. 

Dette ble starten på den norske Nevrocovid-studien – en norsk multisenterstudie som ble rigget på dugnad i nettverket i Norsk nevrologisk forening med daværende leder Anne Hege Aamodt som prosjektleder. Den norske Nevrocovid-studien koordinert med et større europeisk prosjekt.

Nevrologiske plager etter covid-19 infeksjon​

I prosjektet bygges det opp kunnskap omde ulike nevrologiske plager som kan oppstå i kjølvannet av en slik covid-19 infeksjonen, hvilke tester som er nyttige å få gjennomført og kunnskap om langtidsprognosen.

8 nevrologiske avdelinger i Norge er med i prosjektet, Voksne over 18 år som er blitt syke før 01.01.2022 med verifisert covid-19 infeksjon og henvist til nevrologisk poliklinikk pga nevrologiske symptomer som har oppstått i etterkant, kan delta i prosjektet.

Deltakerne gjennomgår nevrologisk, nevropsykologisk og psykiatrisk undersøkelse, og får tatt MR av hodet samt blodprøver. Så langt er nesten 150 pasienter inkludert i Norge. 

Bilde av testing

PÅ UNDERSØKELSE: Peter Lorenzen Borge deltar i studien. Foto: Øyvind Holme, OUS. 

I nær relasjon til covid-19 infeksjonen har vi sett et helt spekter av akutte nevrologiske tilstander slik som hjernebetennelser, nervebetennelser og hjerneslag. Den norske Nevrocovid-studien forsøker å finne ut av om koronaviruset gir nevrologiske plager, hvordan vi best mulig kan utrede dette og hva som er den beste behandlingen. 

Vi vil også forsøke å finne ut av hvor lenge det varer. Mer informasjon om studien finner du her: 

Hjernehelse ved covid-19 - Oslo universitetssykehus (OUS)

​Funn så langt

6 måneder etter covid-19 infeksjon er plagene ofte hodepine (33%), kognitive vansker (49%), fatigue (68%), myalgi (18%) og tap av smak og lukt (68%). De fleste symptomer bedret seg spontant frem til 12 måneders kontrollen.

Tap av smak og lukt- hva kan du gjøre selv

Et av de mest hyppige plagene var tap av lukt og smak. Tidligere studier har vist at luktetrening kan være nyttig hvis man har tap av lukt eller smakssansen. Man utreder tap av lukt og smak ved hjelp av sniff test ( se bilde).


Illustrasjon

På illustrasjonen er nerven vist i gult. Nervus olfactorius, også kalt luktenerven slutter aldri å vokse. Nerveedningene eller luktecellene er vist med de tynne gule strekene. Luktecellene fornyer seg hele tiden. Foto: Shutterstock. 

I virkeligheten har vi mange tusen slike nerveendinger i nesen, og der finner vi luktereseptorer som reagerer på ulike odoranter. 

Man tror at tap av lukt kommer av at det er betennelse i nesen, men ikke direkte skade på nervene. Ved å bruke en nesespray som demper betennelsen og å trene på å gjenkjenne luktene slik som vinsmakere og parfymemakere gjør kan man stimulere luktesansen til å bli frisk igjen.

Kognitive plager ​​

En del studier har beskrevet kognitiv plager etter gjennomgått covid-19 sykdom, men mange av disse studien er basert på selvrapportering. 

Plager som pasienter rapporterer er økt trettbarhet og generell nedsatt kapasitet, nedsatt konsentrasjon og oppmerksomhet og økt glemsom slik at man glemmer avtaler, beskjeder og lignende. 

Enkelte vil oppleve vansker med å finne ord. Vansker med å lære nye ting like effektivt som tidligere og at dette spesielt vil merkes i krevende arbeidssituasjoner eller når man kommer i situasjoner hvor man ikke kan «flyte» på gamle og automatiserte ferdigheter. 

Også dette er ikke uvanlig etter sykdom, og det er viktig å bruke tid på å avvente naturlig bedring. Det viktig å utelukke andre lidelser som kan behandles og som kan være medvirkende til at en opplever kognitive vansker slik som psykososiale faktorer, mestringsmekanismer, søvnforstyrrelser og andre lidelser. 

Bilde av tester

Foto: Øyvind Holme, OUS. 

De fleste bedrer seg betraktelig​

Foreløpige resultater for den norske Nevrocovid-studien viser at de aller fleste bedrer seg betraktelig, spesielt de yngre. Det er fortsatt for tidlig å si noe om årsak til dette og hvor lang tid det tar.

Har du ikke hatt covid-19? 

Vi undersøker i Nevrocovid-studien omfanget av kognitive plager. Studien søker kontrollpersoner som ikke har gjennomgått covid-19 infeksjon i alle alderskategorier.

Du må være over 18 år, ikke ha gjennomgått covid-19 sykdom, være frisk og ikke bruke faste medisiner. Selve undersøkelsen vil foregå på Psykosomatikk/CL-voksen poliklinikk ved OUS og tar 1-1,5 time. Man vil få et gavekort og en gratis covid-19 antistoff-test ved deltakelse. Friske kontroller vil bli undersøkt i sommer og utover høsten. 

Hvis du er interessert kan du ta kontakt på mailadresse uxmsqg@ous-hf.no. 

Andre tips til hva du kan gjøre selv hvis du har senfølger etter covid-19 infeksjon:

​Senfølger og rehabilitering etter covid-19 – Helsedirektoratet Senfølger etter covid-19

Pasientbrosjyre med råd til selvhjelp etter covid-19 - Sunnaas sykehus

Lenker til Nevrocovid-studien ved Oslo universitetssykehus (OUS)

Studien samarbeider også med følgende studier: 

Covid-19-vaksine-covaxheadKorona og covid-19 studie i Telemark og Agder

Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no

Her kan du lese flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset.​

Sist oppdatert 27.06.2022