Invitasjon til å delta i et pilotprosjekt

Cerebral parese og seksuell helse

Avdeling for nevrohabilitering avholder opplæring med tema Cerebral parese og seksuell helse og inviterer til deltakelse i et spennende pilotprosjekt.

Med pilotprosjektet ønsker vi å innhente erfaringer med, hvordan man best mulig møter de ulike behovene som mennesker med CP har på dette viktige området av livet.
Tilbudet retter seg mot unge voksne (18 til 30 år), som har CP uansett grad men som ikke har en intellektuell funksjonsnedsettelse. Dette er et nytt tilbud til denne pasientgruppen fra vår avdeling, og vi ønsker å prøve ut et gruppebasert opplæringsprogram på en liten «forsøksgruppe». De som har ansvar for opplæringen har lang erfaring fra denne typen opplæring i ft. andre målgrupper.
 

Helseforskning 
Ettersom dette er et pilotprosjekt ønsker vi å samle
inn noen data ang. deltakerne, samt deres vurdering av ulike sider av opplæringen og
gjennomføringen. Deltakeren vil derfor bli bedt om å gi skriftlig
samtykke til at vi kan gjøre en slik datainnsamling. Alle data vil selvsagt bli behandlet anonymt, og prosjektet gjennomføres i henhold til gjeldende etiske retningslinjer for helseforskning.
 

Kontaktinformasjon:

Ønsker du å vite mer om dette pilotprosjektet er du
velkommen til å kontakte prosjektleder Peter Zachariassen:
Tlf: 941 69 271

Invitasjon til deltakelse i pilotstudie

Klikk på bildet for invitasjonsbrosjye. Skriv ut og del gjerne med mulige kandidater.
Plakat med informasjon om studien
Sist oppdatert 25.11.2022