Ekspertsykehuset

"StressProffen" - bedre livskvalitet for deg som har eller har hatt kreft

Resultater fra en randomisert kontrollert studie viser at StressProffen™ - et app-basert stressmestringsprogram - kan bidra til å redusere stress, angst og depresjon, og bedre kapasitet for selv-regulering og livskvalitet hos pasienter med kreft!

Illustrasjonsbilde
Foto: Avdeling for Digital Helseforskning, OUS.

​Tekst: Elin Børøsund og Lise Solberg Nes, Avdeling for Digital Helseforskning, Medisinsk klinikk (MED), Oslo universitetssykehus (OUS). Foto: Avdeling for Digital Helseforskning, OUS.

Om StressProffen™

Det app-baserte stressmestringsprogrammet StressProffen er utviklet ved Avdeling for Digital Helseforskning i Medisinsk klinikk ved Oslo universitetssykehus HF (OUS), med støtte fra Kreftforeningen og OUS.

Bilde av

Elin Børøsund og Lise Solberg Nes, Avdeling for Digital Helseforskning,

Utviklingen har skjedd i tett samarbeid med forskere fra blant annet Mayo klinikken i USA, og med kontinuerlige innspill fra brukerrepresentanter og helsepersonell underveis.

StressProffen programmet består av 10 moduler som hver inneholder ulike temaer og øvelser basert på kognitiv adferdsterapi i kombinasjon med en rekke andre anerkjente stressmestringsteknikker.

Selve intervensjonen StressProffen består av en ansikt-til-ansikt introduksjon til programmet, det app-baserte programmet som gjennomgås på egenhånd, samt to oppfølgingssamtaler over telefon 2-3 og 6-7 uker etter introduksjonsmøtet.

Skjermbilde fra StressProffen
 Skjermbilder fra StressProffen 

Digital stressmestring kan gi reduksjon av stress, angst og depresjon samt bedret livskvalitet for mennesker med kreft

StressProffen-programmet er utviklet med håp om at det kan være til støtte for pasienter som har eller har hatt kreft, uavhengig av hvor de bor. Det er derfor svært gledelig å kunne presentere banebrytende resultater fra 12 måneders data i den randomiserte kontrollerte studien!

Studien har inkludert 172 pasienter, i hovedsak kvinner (82%), fra 20 til 78 år, med en variasjon av kreftdiagnoser hvor cirka halvparten hadde brystkreft (48%).

Deltakerne ble randomisert til enten StressProffen intervensjonen (84 deltakere) eller til kontrollgruppen (88 deltagere) med oppfølging som vanlig. Deltakerne svarte på spørreskjema ved oppstart av studien og ved 3, 6 og 12 måneder.

Fra oppfølgningssamtalene underveis i studien: 

​"Det som er så genialt med denne appen er at jeg ikke føler press på fremgang eller at noen vurderer meg. Kan gjøre det når jeg vil, eller trenger det."

​"Det beste har vært pusteøvelsene. Modul 1 – pusteteknikken, den er helt utrolig. Prøvde en gang jeg var kvalm og det fungerte mot kvalmen!"

Signifikant reduksjon av opplevd stress

Etter 12 måneder hadde gruppen med tilgang til StressProffen, sammenlignet med kontrollgruppen, statistisk signifikant reduksjon av opplevd stress, reduksjon i symptomer på depresjon, bedring av kapasitet for selv-regulering (det vil si; regulere tanker, følelser og adferd), og bedring av en rekke livskvalitets-relaterte områder.

Fra oppfølgningssamtalene underveis i studien:

"Jeg bruker den daglig, og på de verste dagene med stress går jeg inn flere ganger iløpet av dagen. Merker at det hjelper."

​​«Bruker den hver dag. Har kommet inn i en rutine på det. Jeg gjør litt om morgenen, og litt om ettermiddagen, og hvis jeg har litt tid på bussen og sånn. StressProffen har gjort en stor forskjell for meg.»

​ Den største effekten ble observert ved 6 måneder, da også med statistisk signifikant reduksjon i angst for de som hadde tilgang til StressProffen.

Her finner du artikkelen som er publisert i CANCER

Ny og effektiv måte å tilby psykososial støtte i vanskelige tider

Denne studien viser at stressmestringsprogrammet StressProffen kan være til nytte for mange som har eller har hatt kreft, og at digitale stressmestringsintervensjoner som StressProffen kan være en ny, effektiv og lett tilgjengelig måte å tilby evidens-basert psykososial støtte til mennesker med kreft.

Stort potensiale for fremtiden

Det ligger stort potensiale i bruk av denne digitale løsningen, og versjoner av StressProffen testes nå også i en randomisert kontrollert studie i regi av Kreftregisteret for å utforske mulig effekt for pasienter med brystkreft.

Les også mer om resultatene i intervju med prosjektleder Lise Solberg Nes i CURE Today.

Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no

Her kan du lese flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset!
Sist oppdatert 18.06.2022