Pasientkurs

Nyre- og/eller pankreastransplanterte: Lærings- og mestringskurs

Mange pasienter som er nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen, og å møte andre i samme situasjon.

5.
september
2024
2 dager
 1. 05. sep. 2024
 2. 06. sep. 2024
Påmelding,skriv navnet på kurset

Tid og sted

Når

 1. 05. sep. 2024
 2. 06. sep. 2024

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Kurset er et samarbeid mellom Medisinsk poliklinikk – nyrepoliklinikken, og Lærings- og mestringssenteret ved Rikshospitalet samt Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte (LNT).

Hvor

Sognsvannsveien 20
0372 Oslo

Påmelding,skriv navnet på kurset

Frist for påmelding: 05. aug. 2024
lmskkt@ous-hf.no

Kurset krever henvisning fra lege. Henvisning sendes fortrinnsvis elektronisk til OUS, avdeling klinisk service, onkologi, merknad: Læring og Mestring.

Vi anbefaler kurset  som en del av pasient- og pårørendeopplæringen ved sykehuset. Ulike fagpersoner vil holde innlegg om aktuelle temaer med anledning til å stille spørsmål etter hver sesjon. En brukerrepresentant vil dele sine erfaringer og vi legger opp til gruppesamtaler og erfaringsutveksling.

 

Innhold

Teamene vi kommer til å belyse:

 • Brukerrepresentant deler sine erfaringer.
 • Mestring i hverdagen.
 • Virkning og bivirkninger av immundempende medisiner.
 • Generisk bytte.
 • LNT informerer om pasinetforeningen.
 • Rettigheter og sosiale ordninger.
 • Seksualitet og samliv.
 • Hud og hudforandringer.
 • Kost og ernæring.
 • Fysisk aktivitet og trening.

Program

 

 

 

 

Pasienten betaler egenandel på opplæringskurs, tilsvarende poliklinisk takst i sykehuset 386,- kroner. Hvis du har frikort, trenger du ikke å betale. Egenandelen er en del av frikortordningen for pasienten. Pårørende betaler ikke egenandel.

Reise og opphold

Reiseutgifter dekkes etter reglene for lærings- og mestringsopphold etter Lov om Spesialisthelsetjenesten § 5-5 med tilhørende forskrifter. Pasientreiser dekker rimeligste reisemåte med fratrekk av egenandel kr. 342,- tur/retur. Pasientreiser dekker kr. 683,- for overnatting + kr 264,- for kost pr. person pr. døgn (satser 2024).

NB! Ta kontakt med Pasientreiser , tlf. 915 05515 i forkant av kurset.

 

Overnatting

Hvis du trenger overnatting på hotell, må du ordne dette selv.


 

Kontakt