Pasientkurs

Hypofysesvulst, lærings- og mestringsskurs

Mange pasienter hypofysesvulst og deres pårørende har behov for å vite mer om sykdom og behandling og møte andre i samme situasjon.

24.
oktober
2024
2 dager
 1. 24. okt. 2024
 2. 25. okt. 2024

Tid og sted

Når

 1. 24. okt. 2024
 2. 25. okt. 2024

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Kurset er et samarbeid mellom Seksjon for spesiell endokrinologi, Lærings – og mestringssenteret (LMS) ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Morbus Addison foreningen og Hjernesvulstforeningen.

Hvor

Sognsvannsveien 20
0372 Oslo

Kurset krever henvisning fra lege. Henvisning sendes fortrinnsvis elektronisk til OUS, avdeling klinisk service, onkologi, merknad: Læring og Mestring

OM KURSET

Kurset utvikles i samarbeid med og anbefales av seksjonens leger og sykepleiere. Hensikten med kurset er å få økt kunnskap og mestring knyttet til sykdom, behandling og veien videre. Dette kan gi deg større mulighet til å takle utfordringer og forbedre eget liv og helse. Du vil i løpet av kurset få undervisning av spesialisert fagpersonell og det vil være muligheter for spørsmål underveis. Du får også mulighet til å utveksle erfaringer med andre i samme eller lignende situasjon.

 

INNHOLD

Tema som belyses:

 • Brukerrepresentanter deler sine erfaringer
 • Informasjon om fra endokrinolog
 • Informasjon om fra nevrokirurg
 • Informasjon om fra onkolog
 • Informasjon om fra øyelege
 • Mestring i hverdagen
 • Rettigheter og sosiale ordninger
 • Informasjon om Morbus Addison forening og Hjernesvulstforeningen

 

PRAKTISK INFORMASJON

Egenandel

Pasienten betaler egenandel på opplæringskurs, tilsvarende poliklinisk takst i sykehuset kr. 403,-. Hvis du har frikort, trenger du ikke å betale. Pårørende er gratis.

Reise – og oppholdsutgifter 

Reiseutgifter dekkes etter reglene for lærings- og mestringsopphold etter Lov om Spesialisthelsetjenesten § 5-5 med tilhørende forskrifter. Pasientreiser dekker rimeligste reisemåte med fratrekk av egenandel kr. 342,- tur/retur. Pasientreiser dekker kr. 683,- for overnatting + kr 264,- for kost pr. person pr. døgn (satser 2024).

NB! Ta kontakt med Pasientreiser , tlf. 915 05515 i forkant av kurset.

Overnatting 

Hvis du/dere trenger overnatting på hotell, må du/dere ordne dette selv.

Vi tipser om:

Pasienthotellet på Radiumhospitalet
Tlf.: 23 25 24 00

Olympiatoppen sportshotell
Tlf.: 22 02 57 35

Norlandia hotell, Karl Johan
Tlf.: 23 16 17 00

 

 

 

Program

 

Brosjyre

Brosjyre.ppt

Kontakt